Notificare. În vederea demarării procedurilor pentru intabularea gratuită a imobilelor situate în extravilanul oraşului Măcin, respectiv cele care se regăsesc în T1, P6

NOTIFICARE. Prin prezenta notificare, vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 08.08.2018, ora lO:OO sunteţi aşteptaţi la sediul Primăriei Oraşului Măcin, în vederea demarării procedurilor pentru intabularea gratuită a imobilelor situate în extravilanul oraşului Măcin, respectiv cele care se regăsesc în T1, P6 (tarla l. parcela 6).

În acest sens, vă rugăm să aveţi la dumneavoastră actele de proprietate, în original, care fac dovada proprietăţii (titlu de proprietate, certilicat de moştenitor, contract de vânzare-cumparare, act de identitate, certificat de deces, contract de donaţie, etc.)

Descarcă documentul!

Convocator sedinţă Consiliul Local Măcin, 28 iunie 2018

CONVOCATOR. Sunteti convocati la sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28 iunie 2018, ora 16.30, care se va desfasura in sala de sedinte a Primariei Macin. Mai multe detalii!

Informare Unitatea Militară 01297 Brăila – activităţi militare, în perioada 18-29.06.2018

Unitatea Militară 01297 Brăila va executa activităţi militare, în perioada 18-29.06.2018, cu tranzitarea zonei de responsabilitate a localităţii Măcin, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Află mai multe detalii!

Convocator sedinţă Consiliul Local Măcin, 30 mai 2018

CONVOCATOR. Sunteti convocati la sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 30 mai 2018, ora 16.30, care se va desfasura in sala de sedinte a Primariei Macin. Mai multe detalii!

ANUNŢ efectuare tratamente fitosanitare cu insecticid sistemic (AQUA K-OTHRINE), contra insectelor dăunătoare

ATENŢIE! Miercuri, 12 iulie 2017, între orele 4:30 – 10:30 se vor efectua tratamente fitosanitare cu insecticid sistemic (AQUA K-OTHRINE), contra insectelor dăunătoare, cu substanţă activă DELTAMETRIN, soluţie care nu este dăunătoare persoanelor. Lucrările se vor desfăşura cu elicopterul.

PROCES-VERBAL privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea loturi pajişte situată în T2 A7/8

16.05.2017 – PROCES-VERBAL Încheiat azi 04.05.2017 la sediul Primăriei oraş Măcin, privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea 19 loturi pajişte situată în T2 A7/8, pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, bun aparţinând domeniului privat la oraşului Măcin

16.05.2017 – PROCES-VERBAL Încheiat azi 24.04.2017 la sediul Primăriei oraş Măcin, privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 62,97 ha pajişte situată în T2 A7/8, pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, bun aparţinând domeniului privat la oraşului Măcin

REGULAMENT privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi/sau privat al Oraşului Măcin

REGULAMENT privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi/sau privat al Oraşului Măcin

ANUNŢ Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal “Construirea pensiune turistică”

ANUNŢ
Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal “Construirea pensiune turistică” cu amplasamentul în extravilan oraş Măcin T16, parcela 408/2 NR.CAD. 32198

Iniţiator: SC ALEN GABRIEL SRL Măcin
Elaborator: SC EDFICA L.A. SRL Tulcea

Publicul este invitat să transmită obervaţii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Oraşului Măcin în perioada 7 – 17 aprilie 2017, intre orele 8-16. Publicul este invitat să depună comentarii, observaţii şi propuneri până la data de 17 aprilie 2017.

Răspunsul la observaţiile publicului transmise în această perioadă va fi dezbătut în şedinţa publică din data de 21.04.2017 Răspunsul la obervaţiile transmise va fi afişat la avizierul Primăriei Oraşului Măcin.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului – Matetovici Mioara

Primăria Oraşului Măcin, Str. Florilor nr. l Telefon 0240/571354