Anunţ dezinsecţie august 2018

În atenţia apicultorilor şi locuitorilor oraşului Măcin

Joi, 09 august 2018, în intervalul de timp 05.00 – 11.00 se vor face zboruri cu elicopterul pentru lucrări de dezinsecţie cu soluţie AQUA K-OTHRINE, soluţie avizată de Ministerul Mediului.

Viceprimar,
Văcaru Gheorghe

Notificare. În vederea demarării procedurilor pentru intabularea gratuită a imobilelor situate în extravilanul oraşului Măcin, respectiv cele care se regăsesc în T1, P6

NOTIFICARE. Prin prezenta notificare, vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 08.08.2018, ora lO:OO sunteţi aşteptaţi la sediul Primăriei Oraşului Măcin, în vederea demarării procedurilor pentru intabularea gratuită a imobilelor situate în extravilanul oraşului Măcin, respectiv cele care se regăsesc în T1, P6 (tarla l. parcela 6).

În acest sens, vă rugăm să aveţi la dumneavoastră actele de proprietate, în original, care fac dovada proprietăţii (titlu de proprietate, certilicat de moştenitor, contract de vânzare-cumparare, act de identitate, certificat de deces, contract de donaţie, etc.)

Descarcă documentul!