ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor”» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715


Anunț licitație – Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor” A.1.1 (.pdf)

Documentația de atribuire – Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor” A.1.1 (.pdf)

1. Formulare de înscriere și calificare – Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor” A.1.1 (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor” A.1.1 (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor” A.1.1 (editabil – .docx)