ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru elevii implicați în cercurile de pregătire pentru bacalaureat» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715


Anunţ licitaţie – Servicii catering pentru elevii implicaţi în cercurile de pregătire pentru bacalaureat (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii catering pentru elevii implicaţi în cercurile de pregătire pentru bacalaureat (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii catering pentru elevii implicaţi în cercurile de pregătire pentru bacalaureat (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii catering pentru elevii implicaţi în cercurile de pregătire pentru bacalaureat (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii catering pentru elevii implicaţi în cercurile de pregătire pentru bacalaureat (editabil – .docx)