Ai parte, ai carte. Funciară

Guvernul României
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023
Află mai multe pe www.ancpi.ro/pnccf

Ai parte, ai carte. Funciară

În cadrul PNCCF, ANCPI colectează direct/indirect şi prelucrează prin intermediul executanţilor lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deţinători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Informaţiile cu privire la imobile şi proprietari, posesori, alţi deţinători legali, obţinute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoştinţp publică, în condiţiile legii.

Autorităţile şi persoanele implicate în derularea activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acetor date.

Vei fi înregistrat GRATUIT în cadastru şi carte funciară!

Punct de informare:
Primăria Oraşului Măcin,
Str. Florilor nr. 1, camera 9
Telefon: 0240571354

Program: 08:00 – 12:00

Noi colectăm copii ale actelor tale de proprietate.
Împreună cu tine identificăm limitele proprietăţilor tale.

Colaborează cu echipa noastra!
Permite-i accesul pe proprietatea ta!

APIA primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

APIA primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

În atenţia fermierilor. Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă

În atenţia fermierilor

Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă, înscrişi în evidenţele agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole, înfiinţate în primăvara anului 2020, au fost afectaţi de fenonmenul de secetă în proporţie de peste 30%, aferente fiecărei culturi, pot depunde înştiinţări scrise la sediul Primăriei formularele tipizate se găsesc la compartimentul registrului agricol. Termen de depunere 05.08.2020

ANUNŢ oprire furnizare energie electrică

Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea

ANUNŢ

Sâmbătă, 27.06.2020, între orele 7:30 – 12:00 se va opri furnizarea de energie electrică pentru lucrări de tăiere şi toaletare pomi pe strada 1 Decembrie 1918 (între zona Farmacia Bratu – SC Arcosim).

Circulaţia autovehiculelor pe acest tronson va fi deviată pe străzile laterale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere.

ANUNŢ: În urma discuţiilor cu apicultorii, programul privind dezinsecţia s-a modificat

Primăria Măcin, Judeţul Tulcea
ANUNŢ

În urma discuţiilor cu apicultorii, programul privind dezinsecţia s-a modificat astfel:

Luni: 04 – 08.30 Zona de Nord până pe strada Alexandru Lăpuşneanu;
Marţi: 04.00 – 08.30 Zona de Est până pe strada Florilor;
Miercuri: 04.00 – 08.30 Zonele Vest, Sud şi centru.

Toate zonele vor fi acoperite.

După amiază în fiecare zi vor fi efecfuate dezinsecţii la societăţile comerciale (ferme de animale).

ANUNŢ: Acţiuni de dezinsecţie cu nebulizatorul stradal

Primăria Măcin, Judeţul Tulcea

ANUNŢ

Începând de mâine 24.06.2020 intre orele 08:30 – 16:00 SC Edilitar SRL va efectua acţiuni de dezinsecţie cu nebulizatorul stradal (impotriva muştelor, căpuşelor etc).

Ordinea zonelor pe care se va interveni va fi stabilita de către societatea prestatoare. Deţinătorii de stupi în intravilan vor lua legătură cu domnul Orbeanu Antonel (0745944842) pentru mai multe informaţii.

Programul poate suferi modificări în funcţie de condiţiile meteorologice.

COMUNICAT referitor la modul de gestionare a bordurilor si pavelelor rezultate din decopertarea străzilor

COMUNICAT

Având in vedere numeroasele discuţii (acuze), pe tot felul de reţele de socializare si nu numai, referitor la modul de gestionare a bordurilor si pavelelor rezultate din decopertarea străzilor ce se reabilitează prin programul PNDL 2, va facem cunoscut faptul ca acestea sunt depozitate si monitorizate in incinta COMCEREAL SA si Kartodrom zona ANL. Acestea vor fi folosite pentru pavarea celorlalte străzi, alei de bloc, alei parcuri, parcari. Pavelele si bordurile rezultate din decopertarea străzilor Alexandru Lapusneanu si I.H. Radulescu au fost folosite pentru pavajul străzilor TRAIAN, MIHAI BRAVU, DECEBAL, ELENA DOAMNA, DESPINA DOAMNA , MARASESTI, ALEI CIMITIR VECHI, ALEI BLOC 7, 8, 16, 17, 21, ANL, precum si mai multe parcari. Si despre aceste pavele, au fost discuţii acum patru ani prin campanii electorale ca erau vândute către nu ştiu ce tari străine.

TOATE, absolut TOATE pavelele, sunt monitorizate video si nu exista nicio activitate de „EXPORT”, asa cum unii „BINEVOITORI” lanseaza continuu ştiri false in goana lor pentru voturi la viitoarele alegeri.

Impotriva celor care folosesc astfel de acuzaţii fara documente justificative ,vom sesiza organele competente si vom intenta procese in instanţa pentru defăimarea instituţiei Primăriei.

VICEPRIMAR,
Văcaru Gheorghe

ANUNŢ pentru solicitare pubele

ANUNŢ. Pentru solicitare pubele apelaţi numărul de telefon 0751483796

Referitor la: Calamităţi Secetă

Către,
U.A.T. JUDEŢUL TULCEA

Stimată Doamnă/Stimate Domnule PRIMAR

Referitor la: Calamităţi Secetă

Vă aducem la cunoştiinţă că în data de miercuri 13.05.2020 Comisia Judeţeană Tulcea de constatare a pagubelor stabilită prin Ordin de Prefect se va deplasa în localitatea dumneavoastră, vă rugăm să înştiinţaţi toţi fermierii care au depus cereri pentru calamităţi la culturile agricole să fie prezenţi la ora 9.00 la sediul Primăriei cu următoarele documente:

  • Declaraţia de Suprafaţă depusă la APIA pe anul 2020 sau în situaţia în care nu deţin pe anul în curs pe anul 2019 (Tabel cu localizarea pe Bloc Fizic, Parcelă a culturilor),
  • Actul de identitate în cazul persoanelor fizice şi C.U.I în cazul formelor juridice.

Deasemenea la culturile care au fost întoarse, reprezentantul desemnatat de UAT în comisia judeţeană va prezenta Procesele-Verbale de întoarcere a culturilor precum şi înştiinţările depuse de fermieri înregistrate la primărie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. MAHU Maria

Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Către,
Primării – judeţul Tulcea

Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Stimate domnule / Stimată doamnă Primar,

Având în vedere că, pe teritoriul judeţului Tulcea, fermierii se confruntă cu efectele secetei pedologice şi, în unele cazuri, culturile însămânţate în toamna anului 2019 urmează să fie întoarse pentru a se însămânţa culturi de primăvară, vă solicităm sprijinul pe plan local, prin reprezentanţii UAT-ului desemnaţi în comisia judeţeană de constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor.

Astfel, în situaţia în care sunteţi solicitaţi să se constate întoarcerea culturilor însămânţate în toamna 2019, reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole se va deplasa şi va constata în teren întoarcerea culturii printr-un Proves-verbal încheiat între agentul economic/fermier şi reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană.

Procesul verbal va cuprinde datele de identificare ale fermierului şi ale terenului – cultura, parcela/tarla, bloc fizic, suprafaţă şi va fi prezentat Comisiei judeţene în momentul deplasării prin Ordin de Prefect, reprezentând dovada că fermierul a avut înfiinţată cultura respectivă în toamna anului 2019, iar la momentul deplasării comisiei judeţene, fermierul are însămânţată o cultură de primăvară.

Cu stimă,
Ing. Mahu Maria