ANUNȚ Privind întreruperea distribuirii sacilor galbeni către populație

ANUNT!

Urmare a faptului că principalul colaborator şi sponsor în ce priveşte colectarea de materiale reciclabile, Green Point din cadrul OIREP şi-a suspendat activitatea, suntem nevoiţi să întrerupem distribuirea sacilor galbeni către populaţie.

În consecinţă, începând cu data de 11.05.2023 maşinile de colectare nu vor mai da saci la schimb.

Anunțul complet aici!

ANUNȚ Prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială MĂCIN, din judeţul Tulcea anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 şi 4 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunțul complet aici!

COMUNICAT: Raportul pentru anul 2022 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual al U.A.T. Măcin

Publicarea Raportului pentru anul 2022 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul instituției U.A.T. Orașul Măcin – Județul Tulcea anunță publicarea Raportului pentru anul 2022 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul instituției, în conformitate cu art. 560 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 3 din Ordinul 1466/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Raportul poate fi consultat pe site-ul U.A.T. Orașul Măcin: Publicat aici!

ANUNȚ Exercițiu pentru antrenarea și verificarea funcționării sistemului de alarmare publică

Stimați cetățeni,

Miercuri 01.03.2023, începând cu ora 10:00, va avea loc, în orașul Măcin, un exercițiu pentru antrenarea și verificarea funcționării sistemului de alarmare publică, în situații de urgență, desfășurat sub conducerea și îndrumarea I.S.U. “DELTA” al județului Tulcea.

Exercițiul se va desfășura în cadrul programului “Miercurea sirenelor” și se va relua în fiecare primă miercuri din lună.

Nu intrați în panică! Este doar un exercițiu!

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Conducerea orașului Măcin

Descarcă anunțul!

ANUNȚ Obligațiile deținătorilor de exemplare canine

Obligațiile deținătorilor de exemplare canine

Vezi documentul!

ANUNȚ Plata impozitelor şi taxelor locale prin sistemul GHISEUL.ro

ANUNȚ

Primăria Oraşului Măcin, aduce la cunoştinţă că începând cu data de 10.02.2023, plata impozitelor şi taxelor locale, cu autentificare se poate realiza şi prin sistemul „GHISEUL.ro”, 24 ore din 24, de Luni până Duminică inclusiv.

ANUNȚ Privind sistemul de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile

Către,

UNITĂȚILE PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂCIN

În conformitate cu prevederile HG 1074/2001 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalajele primare neutilizabile, pentru o­ gestionare mai eficientă a deşeurilor la nivel naţional şi pentru creşterea gradului de reciclare, Guvernul României și-a asumat implementarea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) pentru ambalajele de băuturi.

Vezi adresa Instituției Prefectului – Județul Tulcea!

ANUNȚ Serviciul public de transport județean pe raza județului Tulcea

Către,

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DE PE RAZA JUDEȚULUI TULCEA

Referitor: Serviciul public de transport județean pe raza de competență a județului Tulcea

Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a județului Tulcea. […] Consiliul Județean Tulcea a desfășurat la nivelul anului 2022, procedura de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Tulcea.

Vezi adresa Consiliului Județean Tulcea!
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Tulcea!

ANUNȚ În atenția deținătorilor de animale – este interzis pășunatul animalelor pe terenurile agricole

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE

În calitate de gestionar al fondului cinegetic din împrejurimile localității Măcin, cu scopul de conservare a biodiversității și protecția faunei cinegetice, Primăria Orașului Măcin aduce la cunoștinţa deținătorilor de animale faptul că începând cu data de 6 decembrie până în data de 24 aprilie a fiecărui an este interzis pășunatul animalelor pe terenurile agricole, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Prin respingerea de către Parlament a O.U.G. nr. 105, din 20 decembrie 2017, care modifica art. 23, alin. (1), lit. c, din Legea Vânătorii și a Protecției Fondului Cinegetic, și prin promulgarea de către Președintele României a Legii nr. 84/2021, publicată în M.O. partea I, nr. 403 din 16 aprilie 2021, se revine la forma inițială a art. 23, alin. (1), lit. c.

Vă prezentăm mai jos, ambele variante ale textului de lege:

Forma pe care o stabilea O.U.G. nr. 105/2017, art. 23, alin. (1), lit. c – se interzice pășunatul animalelor domestice în terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol, sau are acordul scris al proprietarului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la UAT.

Forma inițială care este valabilă începând cu data de 16 aprilie 2021:

Art. 23, alin. (1) –  în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice se interzice:

… .lit. c – pășunatul animalelor domestice în terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, indiferent de forma de proprietate a terenului agricol pe care se pășunează.

Art. 41, alin. (l ) – încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 48, alin. (1) – constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

  1. încălcarea dispozițiilor art. 23, alin. ( 1 ), lit. c, cu amendă de la 500 la 1500 lei – dacă fapta se repetă, personalul angajat al AJVPS Tulcea va fotografia crotalele de la animalele găsite în teren și vom sesiza APIA, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Art. 49 … constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face inclusiv de către gestionarii fondurilor cinegetice, prin personalul angajat.

Mai multe de detalii aici!

ANUNȚ Ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică

În Monitorul Oficial nr. 1111 /17.11.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de secetă, cu un procent mai mare de 30% și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, conform modelului prevăzut în Ordinul comun nr. 97 / 63 /2020, cu modificările și completările ulterioare;
  2. sunt înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și I sau secară și/ sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
  3. nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Mai multe de detalii aici!