Referitor la: Calamităţi Secetă

Către,
U.A.T. JUDEŢUL TULCEA

Stimată Doamnă/Stimate Domnule PRIMAR

Referitor la: Calamităţi Secetă

Vă aducem la cunoştiinţă că în data de miercuri 13.05.2020 Comisia Judeţeană Tulcea de constatare a pagubelor stabilită prin Ordin de Prefect se va deplasa în localitatea dumneavoastră, vă rugăm să înştiinţaţi toţi fermierii care au depus cereri pentru calamităţi la culturile agricole să fie prezenţi la ora 9.00 la sediul Primăriei cu următoarele documente:

 • Declaraţia de Suprafaţă depusă la APIA pe anul 2020 sau în situaţia în care nu deţin pe anul în curs pe anul 2019 (Tabel cu localizarea pe Bloc Fizic, Parcelă a culturilor),
 • Actul de identitate în cazul persoanelor fizice şi C.U.I în cazul formelor juridice.

Deasemenea la culturile care au fost întoarse, reprezentantul desemnatat de UAT în comisia judeţeană va prezenta Procesele-Verbale de întoarcere a culturilor precum şi înştiinţările depuse de fermieri înregistrate la primărie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. MAHU Maria

Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Către,
Primării – judeţul Tulcea

Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Stimate domnule / Stimată doamnă Primar,

Având în vedere că, pe teritoriul judeţului Tulcea, fermierii se confruntă cu efectele secetei pedologice şi, în unele cazuri, culturile însămânţate în toamna anului 2019 urmează să fie întoarse pentru a se însămânţa culturi de primăvară, vă solicităm sprijinul pe plan local, prin reprezentanţii UAT-ului desemnaţi în comisia judeţeană de constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor.

Astfel, în situaţia în care sunteţi solicitaţi să se constate întoarcerea culturilor însămânţate în toamna 2019, reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole se va deplasa şi va constata în teren întoarcerea culturii printr-un Proves-verbal încheiat între agentul economic/fermier şi reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană.

Procesul verbal va cuprinde datele de identificare ale fermierului şi ale terenului – cultura, parcela/tarla, bloc fizic, suprafaţă şi va fi prezentat Comisiei judeţene în momentul deplasării prin Ordin de Prefect, reprezentând dovada că fermierul a avut înfiinţată cultura respectivă în toamna anului 2019, iar la momentul deplasării comisiei judeţene, fermierul are însămânţată o cultură de primăvară.

Cu stimă,
Ing. Mahu Maria

Comunicat cu privire la programul casieriei Serviciului Bugetului Local

Ţinând cont de prelungirea stării de urgenţă conform decretului nr. 240 / 14.04.2020 emis de Preşedintele României cât şi a comunicatului nr. 5396 / 15.04.2020 emis de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea vă comunicăm următoarele:

 1. Pe perioada stării de urgenţă activitatea de tip ghişeu la casieria servicului Veniturile Bugetului Local va fi zilnic între orele 8:00 – 13:00, doar pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale / depunere Declaraţia pentru stabilirea Taxei speciale de salubrizare.
 2. Orice alte solicitări din partea contribuabililor vor fi transmise prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail).
 3. Veniturile provinite din amenzi contravenţionale, pot fi achitate prin virament bancar în contul RO11TREZ64221A350102XXXX deschis la Trezoreria Măcin, Beneficiar Primăria Măcin CIF 3839156

În atenţia tuturor fermierilor, beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A.

În atenţia tuturor fermierilor,
beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A.

Ca urmare a înştiinţării primite pe mailul Primăriei Oraşului Măcin, de la Direcţia Agricolă Judeţeană Tulcea, vă facem cunoscut faptul că până la data de 15.04.2020, trebuiesc finalizate Centralizarea Înştiinţarilor / Cererilor privind Calamităţile.

Vă rugăm ca până la această dată să înregistraţi la sediul Primăriei Oraşului Măcin cererile dumneavoastră.

Formularele sunt timp şi pot fi ridicate de la sediul Primăriei sau descarca de pe site-ul Primăriei.

Comunicat cu privire la restrângerea activităţii cu publicul a serviciului de registratură

COMUNICAT
NR. 3973/19.03.2020

Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru evitarea deplasărilor angajaţilor/reprezentanţilor instituţiilor publice/operatorilor economici, cu documente la Primăria Oraşului Măcin, vă informăm că în perioada următoare serviciul de registratură îşi va restrânge activitatea cu publicul, ca urmare vă rugăm să transmiteţi documentele astfel:

 • prin e-mail la adresa: primaria macin@yahoo.com;
 • prin fax la numărul 0240573950

Precizăm faptul că primirea cererilor de la cetăţeni se vor face prin intermediul adresei de e-mail primaria_macin@yahoo.com.

Bonificaţia de 10% pentru taxe şi impozite se prelungeşte până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, anunţăm pe toţi cei interesaţi că pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.03.2020 se suspendă audienţele din cadrul Primăriei Oraşului Măcin.

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE

Comunicat cu privire la prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport

COMUNICAT

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, Guvernul a decis prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. perioadă în care se va primi în continuare bonificaţia de 10% stabilita de consiliul local.

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE

Modificări în activitatea de relaţii cu publicul la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Măcin ( S.P.C.L.E.P.)

COMUNICAT

Începând cu data de 16.03.2020, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus – COVID 19, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Măcin ( S.P.C.L.E.P.) – Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei, activitatea de relaţii cu publicul se va desfăşura după cum urmează:

 1.  Cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii stabilirea reşedinţei, se depune exclusiv prin programare prealabilă prin telefon, la nr. 0240571101.
  Astfel, depunerea documentelor pentru obţinerea cărţii de identitate se va face, în intervalul orar 08:30 – 13:30 şi 16:30 – 18:30, în zilele de luni, în intervalul orar 08:30 – 13:30 marţi şi miercuri, respectiv 13:30 – 16:30 în zilele de joi şi în intervalul orar 08:30 – 12:00 în zilele de vineri.
 2. În ceea ce priveşte ridicarea cărţii de identitate, accesul în sediul S.P.C.L.E.P. se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 13:30 – 16:30 în zilele de luni, marţi şi miercuri şi în intervalul orar 08:30 – 13:30 în zilele de joi şi în intervalul orar 12:00 – 14:00 în zilele de vineri.
 3. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiul destinat lucrului cu publicul.
  În funcţie de evoluţia situaţiei, se va reveni cu noi informaţii suplimentare.

Mai multe detalii aici!

In atenţia beneficiarilor subvenţiilor APIA

In atenţia beneficiarilor subvenţiilor A.P.I.A.,

Apreciind cu maximă responsabilitate evoluţia COVID-19, conducerea A.P.I.A., susţinută de M.A.D.R. a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plată începând cu data de 16.03.2020, până la data de 06.04.2020, iar în funcţie de evoluţia virusului vor lua măsurile care se impun.

Ca urmare a sistării activităţii cu publicul la nivelul instituţiei A.P.I.A., Primăria Oraşului Măcin aduce la cunoştinţa beneficiarilor subvenţiei A.P.I.A. că pentru această perioadă nu se vor elibera adeverinţe.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE