ANUNȚ Privind sistemul de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile

Către,

UNITĂȚILE PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂCIN

În conformitate cu prevederile HG 1074/2001 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalajele primare neutilizabile, pentru o­ gestionare mai eficientă a deşeurilor la nivel naţional şi pentru creşterea gradului de reciclare, Guvernul României și-a asumat implementarea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) pentru ambalajele de băuturi.

Vezi adresa Instituției Prefectului – Județul Tulcea!

ANUNȚ Serviciul public de transport județean pe raza județului Tulcea

Către,

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DE PE RAZA JUDEȚULUI TULCEA

Referitor: Serviciul public de transport județean pe raza de competență a județului Tulcea

Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a județului Tulcea. […] Consiliul Județean Tulcea a desfășurat la nivelul anului 2022, procedura de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Tulcea.

Vezi adresa Consiliului Județean Tulcea!
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Tulcea!

ANUNȚ În atenția deținătorilor de animale – este interzis pășunatul animalelor pe terenurile agricole

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE

În calitate de gestionar al fondului cinegetic din împrejurimile localității Măcin, cu scopul de conservare a biodiversității și protecția faunei cinegetice, Primăria Orașului Măcin aduce la cunoștinţa deținătorilor de animale faptul că începând cu data de 6 decembrie până în data de 24 aprilie a fiecărui an este interzis pășunatul animalelor pe terenurile agricole, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Prin respingerea de către Parlament a O.U.G. nr. 105, din 20 decembrie 2017, care modifica art. 23, alin. (1), lit. c, din Legea Vânătorii și a Protecției Fondului Cinegetic, și prin promulgarea de către Președintele României a Legii nr. 84/2021, publicată în M.O. partea I, nr. 403 din 16 aprilie 2021, se revine la forma inițială a art. 23, alin. (1), lit. c.

Vă prezentăm mai jos, ambele variante ale textului de lege:

Forma pe care o stabilea O.U.G. nr. 105/2017, art. 23, alin. (1), lit. c – se interzice pășunatul animalelor domestice în terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol, sau are acordul scris al proprietarului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la UAT.

Forma inițială care este valabilă începând cu data de 16 aprilie 2021:

Art. 23, alin. (1) –  în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice se interzice:

… .lit. c – pășunatul animalelor domestice în terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, indiferent de forma de proprietate a terenului agricol pe care se pășunează.

Art. 41, alin. (l ) – încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 48, alin. (1) – constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 1. încălcarea dispozițiilor art. 23, alin. ( 1 ), lit. c, cu amendă de la 500 la 1500 lei – dacă fapta se repetă, personalul angajat al AJVPS Tulcea va fotografia crotalele de la animalele găsite în teren și vom sesiza APIA, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Art. 49 … constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face inclusiv de către gestionarii fondurilor cinegetice, prin personalul angajat.

Mai multe de detalii aici!

ANUNȚ Ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică

În Monitorul Oficial nr. 1111 /17.11.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de secetă, cu un procent mai mare de 30% și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, conform modelului prevăzut în Ordinul comun nr. 97 / 63 /2020, cu modificările și completările ulterioare;
 2. sunt înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și I sau secară și/ sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
 3. nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Mai multe de detalii aici!

ANUNȚ Garda de Mediu cu privire la incendierea, îngroparea sau eliminarea deșeurilor

Având în vedere că este perioada când în gospodării se efectuează curățenia – eliminarea resturilor vegetale, pentru evitarea încălcării prevederilor OUG 92/2021, modificată prin OUG 38/2022 privind regimul deșeurilor:

 • se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect
 • abandonarea deșeurilor va fi sancționată cu amenzi de la 10000 lei la 20000 lei, pentru persoane fizice, și de la 50000 lei la 70000 lei, pentru persoane juridice

Incendierea, îngroparea sau eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă.

Descarcă documentul!

ANUNȚ Mamografii digitale GRATUITE pentru femeile cu vârsta între 50 și 69 de ani

Spitalul Orășenesc Măcin a intrat în rețeaua de screening a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași, care implementează proiectul “ONCOFEM – Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”. Proiectul, derulat în parteneriat cu Fundația Enable România, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Cod SMIS: 13666, și are ca obiectiv testarea prin mamografie digitală a 30.000 de femei, cu vârsta între 50-69 ani fără o zi, din Regiunile Nord-Est și Sud-Est.
Programul se adresează tuturor femeilor ASIGURATE sau NEASIGURATE din județele Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea, Buzău.
Criterii pentru a beneficia de testare în cadrul programului ONCOFEM:
– vârsta între 50 și 69 de ani;
– fără diagnostic confirmat de cancer mamar;
– fără simptome și antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar;
– nu au făcut mamografie în ultimele 12 luni
– au adresa în unul din județele vizate de proiect.
Femeile din județul Tulcea care îndeplinesc criteriile din proiect se pot programa pentru mamografii digitale gratuite, cu dublă citire, la Spitalul Orășenesc Măcin, telefon: 0240.571.883, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.00.
Acte necesare: DOAR buletin în original și copie. (FĂRĂ card de sănătate sau bilet de trimitere de la medicul de familie).
Proiectul ONCOFEM se derulează până în decembrie 2023.
Screening-ul cancerului de sân reprezintă testarea periodică la intervale regulate a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (50-69 de ani) pentru a detecta prezența cancerului. Deși screeningul cancerului de sân nu poate preveni apariția acestuia, poate ajuta la depistarea precoce a bolii și astfel este mai ușor de tratat. Metoda de screening în cadrul proiectului ONCOFEM constă în mamografie digitală.

ANUNȚ Sprijin material pe bază de tichete sociale pentru categoria de cupluri mamă – nou-născut cele mai defavorizate

Prin adresa nr. 20216/04.08.2022, Ministerului Afacerilor Interne ne solicită întocmirea și transmiterea listelor cu beneficiarii finali eligibili stabiliți în conformitate cu prevederile art.3 din OUG nr. 113/2022 – Capitolul I Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic.

Descarcă documentul!

ANUNȚ Modificări aduse Ord. 97/63/2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

Prin prezenta vă aducem la cunostinţă modificările aduse Ordinului nr. 97/63/2022 – 9 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice.

Descarcă documentul!

ANUNȚ Măsuri generale de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă precum şi pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele caniculare

Măsuri generale de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă precum şi pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele caniculare

 1. La nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
  • adaptarea programului de lucru şi limitarea activităţilor desfăşurate în aer liber;
  • amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţie, dotate cu apă potabilă care să fie distribuită gratuit;
  • informarea preventivă    a    populaţiei    cu    privire    la    importanţa    respectării recomandărilor pe timpul perioadelor caniculare precum şi interdicţia utilizării focului deschis la arderea de mirişti şi vegetaţie uscată;
  • monitorizarea zonelor forestiere şi în special a celor frecventate de turişti de către personalul ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora;
  • desfăşurarea de controale de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul zonelor forestiere, precum şi la nivelul localităţilor şi operatorilor economici deţinători de culturi agricole;
  • continuarea aplicării dispoziţiei şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 894 din 20.06.2021;
  • identificarea şi monitorizarea persoanelor vulnerabile;
  • asigurarea operativităţii tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, pentru stingerea incendiilor sau intervenţiei la accidentele pe căile rutiere sau feroviare.
 1. La nivelul populaţiei
  • evitarea deplasărilor sau alternarea acestora cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);
  • evitarea spaţiilor aglomerate, a expunerii la soare şi a efortului fizic intens între orele 11.00-18.00;
  • asigurarea unei hidratări şi alimentaţii corespunzătoare adaptate sezonului compusă în special din apă, sucuri naturale din fructe, ceaiuri călduţe, fructe, legume sau iaurturi;
  • adaptarea vestimentaţiei prin purtarea unor haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;
  • evitarea consumului de alimente cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală precum şi a băuturilor alcoolice şi a celor care conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare.

ANUNȚ Suspendare activitate S.P.C.L.E.P. Măcin

ANUNȚ

Vă informăm că în perioada 28.06.2022 – 01.07.2022 inclusiv, este suspendată activitatea serviciului S.P.C.L.E.P. Măcin (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei), datorită mutării de pe str. Victoriei nr. 16 pe Str. Florilor nr. 55.

S.P.C.L.E.P. Măcin și-a mutat sediul de pe str. Victoriei nr. 16 pe str. Florilor nr. 55 (fosta Grădiniță nr. 1), cu intrare de pe str. Venus, lângă biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel.

Programările în vederea depunerii cererilor pentru Eliberarea cărților de identitate vor fi reluate din data de luni, 04.07.2022 la nr. de telefon 0240571101.