ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «”Servicii de formare profesională (perfecționare) pentru adulți” din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» – COD SMIS 114715


Anunţ licitaţie – Servicii de formare profesională (perfecționare) (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii de formare profesională (perfecționare) (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii de formare profesională (perfecționare) (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii de formare profesională (perfecționare) (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de formare profesională (perfecționare) (editabil – .docx)