ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de “Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți”, pentru persoanele implicate în Programul „CARIERĂ” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – Cod SMIS 114715.


Proces – Verbal nr. 1 al ședinței de deschidere a ofertelor (.pdf)

Anunţ licitaţie – Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți A.2.1 (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți A.2.1 (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți A.2.1 (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți A.2.1 (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți A.2.1 (editabil – .docx)

Raport procedură (Anunţ de atribuire)