Situaţiile financiare la data data de 31.12.2019Bilant 31.12.2019
Situaţiile financiare la data data de 31.12.2018Bilant 31.12.2018