Direcția de Asistență Socială a orașului Măcin, a fost înființată conform H.C.L. nr. 13/28.02.2019, ca personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al orașului Măcin.

În baza Certificatului de acreditare seria: AF, nr. 006408, acordat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Direcția de Asistență Socială Măcin instituție publică cu personalitate juridică, este acreditată ca furnizor public de servicii sociale, să furnizeze următoarele tipuri de servicii sociale:

 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:
 • Ajutorul social (VMG – venit minim garantat);
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF);
 • Ajutoare de urgenţă.
 1. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:
 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului;
 • Stimulentul de inserţie;
 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:
 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav;
 • Legitimație / card – parcare.

Alte serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Măcin:

 • Consiliere juridică – Compartimentul juridic (08:00 – 16:30);
 • Centrul de zi pentru copii Parascheva (serviciu social licențiat);
 • Cantina de ajutor social (serviciu înființat, urmează a se deschide).

Direcția de Asistență Socială Măcin

Str. Cetăţii nr. 19, Măcin, judeţ Tulcea
Telefon: 0340100102
E-mail: dasmacin@yahoo.com
Website: https://das.macin.ro/
Director executiv: Tiberius Dascălu

Program de lucru:
Luni-Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00

Documente de organizare şi funcţionare:

das.macin.ro