ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715


25.05.2020 – Răspuns solicitări clarificări


Anunţ licitaţie – Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar (editabil – .docx)