1. Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, I. H. RADULESCU, M BRAVU, G COSBUC, GEORGE VERNESCU; TROTUARE, SCUARURI, ZONE PIETONALE SI PARCARI AFERENTE STRAZILOR DIN ZONA BLOCURILOR A1, A2, A4, 13, 14, 15; ETC.

proiect-modernizare-spatii-publice-urbane-macin

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7894

Contract de finantare: 2522 din 14.11.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii urbane prin crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale – alei, parcari.
In cadrul proiectului se realizeaza 2303,50 ml de strada moderna (suprafata totala a strazilor ce urmeaza a fi modernizate, care fac obiectul prezentului proiect, este de 24077 mp, astfel: 15635 mp pentru partea carosabila si 8442 mp pentru trotuarele aferente), si se vor crea 8.650 mp de alei pietonale, scuaruri si locuri de parcare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • modernizarea tuturor sectoarelor de strada si a tuturor aleilor conexe identificate in PIDU
  • imbunatatirea starii drumurilor, facilitatea accesului si circulatiei catre artera principala si catre zonele de interes ale orasului, industriale, turistice.
  • diminuarea riscurilor generate de accesul greoi al mijloacelor de interventie (salvare, pompieri)
    imbunatatirea factorilor de mediu si cei sociali.
  • crearea premizelor pentru dezvoltarea investitiilor in zona de actiune urbana (orasul Macin)
  • reducerea numarului de accidente
  • scaderea costului de exploatare si de intretinere
  • inregistrarea de economii generate de cresterea vitezei de circulatie si a duratei de calatorie.

Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

6066301,97 4890677,68 3929659,52 80,35 863204,60 17,65 97813,56 2 1168506,69 7117,60

Perioada de implementare: 24 luni.


2. Titlul proiectului: MODERNIZAREA PARCURILOR DIN MACIN – PARC PRIMARIE SI PARC CASA DE CULTURA; CREAREA SPATIILOR VERZI IN ZONA BLOCURILOR A1, A2, A4 SI IN ZONA BLOCURILOR 13, 14, 15. ETC.

proiect-modernizare-parcuri-macin-primarie-casa-cultura

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7895

Contract de finantare: 2519 din 14.11.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii infrastructurii urbane prin modernizarea si extinderea spatiilor verzi din interiorul orasului Macin, in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor, cresterea standardului de viata si a atractivitatii zonei pentru potentialii investitori.
Obiective specifice:

Protejarea si conservarea durabila a spatiilor verzi din orasul Macin prin modernizarea spatiilor existente si amenajarea de spatii care in prezent au alta destinatie ( locuri de parcare neautorizate, spatii lasate in paragina );
Imbunatatirea factorilor de mediu si a calitatii vietii prin crearea de noi spatii verzi;
Protectia mediului inconjurator prin dotarea cu mobilier urban a spatiilor verzi amenajate sau create in cadrul proiectului.
Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

2229789,05

1763829,59

1417237,08

80,35

311315,91

17,65

35276,60

2

418367,26

47592,20

Perioada de implementare: 18 luni.


3. Titlul proiectului: ACHIZIŢIONAREA ŞI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII (SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO)

proiect-achizitionare-instalare-sisteme-supravechere

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7896

Contract de finantare: 2401din 13.10.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul principal al proiectului urmareste crearea unui climat de siguranta in randul populatiei orasului Macin si prevenirea criminalitatii.
In conditiile in care proiectul va fi implementat se vor indeplini urmatoarele obiective specifice:

Prevenirea anumitor fenomene sociale degradante la adresa persoanelor;
Reducerea violentei;
Reducerea numarului de infractiuni;
Scaderea/descurajarea comportamentului indisciplinat pe strazi;
Imbunatatirea conditiilor de asigurare a ordinii si linistii publice;
Asigurarea desfasurarii unui trafic civilizat.
vitezei de circulatie si a duratei de calatorie.
Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

2129549,86

1682700,38

1352049,76

80,35

296996,59

17,65

33654,03

2

400250,12

46599,36

Perioada de implementare: 9 luni.


4. Titlul proiectului: CONSOLIDAREA, REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DIN STR. CETATII NR. 19 (CORP A SI CORP B) IN SCOPUL UTILIZARII ACESTORA PENTRU SERVICII SOCIALE DESTINATE COPIILOR – CENTRU DE ZI

proiect-consolidare-reabilitare-modernizare-centru-de-zi-macin

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7897

Contract de finantare: 2402 din 13.10.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul general al proiectului este asigurarea unor servicii sociale corespunzatoare unei categorii de populatie a carei nevoie a fost identificata la nivel de PIDU;
Obiectivul specific consta in reabilitarea unei cladiri, in mare parte neutilizata si cu perspectiva de a ramane fara nici o utilitate, refunctionalizarea acesteia in scopul crearii unui Centru de zi pentru copii, in cadrul caruia se vor oferi servicii sociale de specialitate.

Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

3875296,55

3125650,60

2511460,26

80,35

551677,32

17,65

62513,02

2

747810,75

1835,20

Perioada de implementare: 16 luni.


5. Titlul proiectului: MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.1. „Reabilitarea/modernizarea.dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”.

Codul SMIS al proiectului: 32645

Rezumatul proiectului: Proiectul urmareste reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului orasenesc al orasului Macin si dotarea acestuia cu urmatoarele echipamente:

Nr.
Crt.

Denumire Echipamente

U.M.

CANTITATE

1.1 DOTARI Oftalmologie

1

Biomicroscop oftalmologic

buc

1.00

2

Perimetru Humphrey

buc

1.00

1.2 DOTARI ORL

1

Laringoscop suspendat

buc

1.00

2

Laringotraheobronhoscop flexibil

buc

1.00

3

Aspirator chirurgical

buc.

1.00

4

Aparat de chirurgie cu radiofrecventa

buc

1.00

5

Kit instrumentar ORL

kit

1.00

1.3 DOTARI Diagnostic

1

Rectoscop

buc

1.00

2

Gastroscop

buc

1.00

3

Colonoscop

buc

1.00

4

Oscilometru

buc

1.00

5

Electrocauter

buc

2.00

6

Aparat de radiofrecventa

buc

2.00

7

Aspirator chirurgical

buc

1.00

8

Masuta instrumente

buc

4.00

9

Cistoscop

buc

1.00

10

Uretrotom

buc

1.00

11

Etuva

buc

1.00

12

Ecograf portabil

buc

1.00

13

Masa ginecologica

buc

2.00

14

Autoclav

buc

1.00

15

Lampa scialitica

buc

1.00

16

Lupa chirurgicala

buc

1.00

17

Lampa examinare

buc

2.00

18

Electrodermatom

buc

1.00

19

Dermatoscop

buc

1.00

20

Radiocauter

buc

1.00

21

Aspirator secretii

buc

1.00

22

Aparat lipoaspiratie

buc

1.00

23

Electrocauter polipectomie

buc

1.00

24

Masa laborator pt.confectionare fesi gipsate

buc

1.00

25

Fierastrau circular electric pt.taiat gips

buc

1.00

26

Pupinel electric

buc

1.00

27

Monitor fetal

Buc

1.00

28

Videocolposcop

Buc

1.00

29

Masa infasat

buc

1.00

30

Densiometru osos

buc

1.00

31

Aparat radiografie dentara intraorala

buc

1.00

32

Senzor digital radiograf dentar (contine computer)

kit

1.00

33

Aparat developat filme

buc

2.00

34

Aparat radiografie panoramico cefalometrie

buc

1.00

35

Mamograf

buc

1.00

36

Ecograf 3D/4D fix

buc

1.00

37

Ecograf 3D/4D portatil

buc

1.00

38

Tomograf computerizat

buc

1.00

39

Kit Instrumentar Chirurgie generala

kit

1.00

40

Kit Instrumentar Ginecologie

kit

1.00

41

Kit Instrumentar micro-chirurgie

kit

1.00

1.4 DOTARI Laborator Analize

1

Microscop optic

buc

1.00

2

Microtom

buc

1.00

3

Baie de flotatie

buc

1.00

4

Sistem de includere la parafina

buc

1.00

5

Histoprocesor

buc

1.00

6

Etuva laborator

buc

1.00

7

Frigider laborator

buc

1.00

8

Hota protectie

buc

2.00

9

Kit Laborator analize

kit

1.00

1.5 DOTARI chinetoterapie/fizioterapie/recuperare

1

Paturi tratament fizioterapie

buc

5.00

2

Suport aparat fizioterapie

buc

2.00

3

Cantar

Buc

1.00

4

Cusca Rocher 2x2x2 m

buc

1.00

5

Bare paralele 2×2 m

buc

1.00

6

Bare paralele 3 m

buc

1.00

7

Scari modulare

buc

1.00

8

Placa canadiana 50×42 cm

buc

1.00

9

Roata (volan,manivela)

buc

1.00

10

Bicicleta ergonomica

buc

1.00

11

Banda de alergat

buc

1.00

12

Combina fizioterapie cu electrostimulare si ultrasunete

Buc

2.00

13

Aparat Magnetodiaflux

kit

1.00

14

Aparat bai galvanice 4 celulare

buc

1.00

15

Unitate tratament cu parafina si namol

buc

1.00

1.6 DOTARI cardiologie

1

EKG BTL-08 LC plus diag soft buc

1

2

Spiro pt EKG buc

1

3

Rack (suport mobil) buc

2

4

Holter ekg BTL-08 H600 buc

1

5

Unitate suplimentara H 600 buc

3

6

Holter abpm BTL-08 ABPM buc

1

7

Unitate suplimentara ABPM buc

3

8

Soft test de effort buc

1

9

Covor BTL – 770 buc

1

10

Ekg pt test de effort Mtplus buc

1

11

Masa de consultatie 1300/2p1m buc

2

12

Defibrilator XD- 300 buc

1

13

Ecograf Zonare buc

1

14

Stetoscop Littman buc

1

15

Analizaor TGC buc

1

16

Tensiometu buc

1

17

Termometru buc

1

18

Pulsoximetru PM-60 buc

1

1.7 DOTARI pneumologie

1

Pletismograf Platinum Elite DX buc

1

2

Sistem de testare la efort ULTIMA CARDIO 2 buc

1

3

Covor rulant TMX425CP buc

1

4

Sistem de testare in repaus ULTIMA PF buc

1

5

Spirometru compact CPFS-D USB buc

1

6

EKG BTL-08 LC plus diag soft buc

1

7

Spiro pt EKG buc

1

8

Masa de consultatie 1300/2p1m buc

1

9

Rack (suport mobil) buc

1

10

Stetoscop Littman buc

1

11

Analizaor TGC buc

1

12

Tensiometu buc

1

13

Termometru buc

1

14

Pulsoximetru PM-60 buc

1

1.8 DOTARI psihiatrie

1

EKG BTL-08 LC plus diag soft buc

1

2

Spiro pt EKG buc

1

3

Rack (suport mobil) buc

1

4

Electroencefalograf buc

1

5

Electromiograf buc

1

6

Psihogalvanometru buc

1

7

Tahistoscop buc

1

8

Masa de consultatie 1300/2p1m buc

1

9

Defibrilator XD- 300 buc

1

10

Ecograf Zonare buc

1

11

Stetoscop Littman buc

1

12

Analizaor TGC buc

1

13

Tensiometu buc

1

14

Termometru buc

1

15

Pulsoximetru PM-60 buc

1

Valoarea proiectului: 17.217.212,509 lei.

Stadiul proiectului: proiectul se afla in perioada de evaluare a Proiectului Tehnic, etapa premergatoare semnarii Contractului de finantare.


6. Titlul proiectului: Eficienţă şi operativitate pentru serviciile de interes public ale oraşului Măcin

Linia de finantare: GUVERNUL ROMÂNIEI, AUTORITATE CONTRACTANTĂ: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR, AUTORITATE DE IMPLEMENTARE: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE prin Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local,Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03

Contract de finantare: PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 TL 962 din 28.11.2007

Valoarea totala a proiectului: 230355,00 Euro

Rezumatul proiectului: Prin prezentul proiect s-a urmărit dezvoltarea capacităţii administraţiei publice a oraşului Măcin de a eficientiza serviciul public de salubrizare pe de o parte, precum şi creşterea capacităţii de intervenţie, cu mai multă operativitate, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Intervenţiile proiectului au urmarit creşterea calităţii celor două servicii publice, vizând dotarea adecvată pentru realizarea atribuţiilor conferite prin lege, dar şi abordarea strategică a gestiunii (în cazul serviciului public de salubrizare). Grupurile ţintă sunt, aşadar, serviciul public de salubrizare şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Activităţile planificate au inclus achiziţii de utilaje specializate pentru activităţile grupurilor ţintă, realizarea de documente strategice pentru serviciului de salubrizare, precum şi o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor oraşului cu privire la beneficiile oferite de păstrarea mediului înconjurător.

2. Titlul proiectului: Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor menajere din orasul Macin si comunele partenere din judetul Tulcea

Linia de finantare: PHARE 2005, PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, (Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu), Linia de Buget: RO 2005/017-553.04.01.04.01

Contract de finantare: Nr. RO 2005/017-553.04.01.04.01.17

Valoarea totala a proiectului: 994.286 Euro

Rezumatul proiectului:

Obiectivele generaleale proiectului sunt urmatoarele:

Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale de a contribui la protectia mediului
Cresterea capacitatii autoritatilor locale de a elabora si implementa proiecte locale in sectorul gestionarii deseurilor, in perspectiva accesarii fondurilor structurale
Elaborarea si implementarea de proiecte locale in sectorul gestionarii deseurilor, proiecte care vor asigura facilitati menite sa sprijine reabilitarea si protejarea mediului inconjurator in zonele in care vor fi implemetate
Reducerea impactului deseurilor asupra mediului
Imbunatatirea colectarii si a transportului deseurilor in zone in care nu a existat pina acum un sistem public de salubrizare
Imbunatatirea metodelor simple si eficace de tratare a deseurilor in sensul asigurarii unui raport cost/beneficiu satisfacator

Aceste obiective generale ale proiectului se incadreaza in obiectivul principal al Schemei de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu din cadrul Programului Phare 2005 Coeziune economica si sociala, respectiv de sprijinire a autoritatilor publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a acestora.

Obiectivul specific pe care proiectul intentioneaza sa-l atinga pentru a contribui la obiectivele generale este imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor menajere in orasul Macin si in comunele partenere: I.C. Bratianu, Grindu, Vacareni, Cerna, Jijila, Smardan, Peceneaga, Turcoaia, Greci si Carcaliu.