11.05.2023 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional asistent / principal / superior la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 09.05.2023 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
09.05.2023 Rezultatul interviului concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional asistent / principal / superior la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 09.05.2023 în cadrul U.A.T. Orasul Măcin
09.05.2023 La cererea scrisă a c andidaţilor şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional asistent / principal / superior la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri e·uropene şi implementare proiecte din cadrul U.A.T. oraşul Măcin, să se susţină in data de 09.05.2023 ora 14.00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1
09.05.2023 Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea p e durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional asistent / principal / superior la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 09.05.2023 în cadrul U.A.T. Orasul Macin
08.05.2023 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului veniturile bugetului local, organizat în data de 04.05.2023 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
04.05.2023 Rezultatul interviului concursului de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului veniturile bugetului local, organizat în data de 04.05.2023 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
04.05.2023 La cererea scrisă a candidatului și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 04.05.2023 din cadrul U.A.T. Orașul Măcin, se va susține în data de 04.05.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Măcin, str. Florilor nr. 1
04.05.2023 Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului veniturile bugetului local, organizat în data de 04.05.2023 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
04.05.2023 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent / principal / superior al Serviciul achiziții publice, investiții, atragere fonduri europene și implementare proiecte din data de 09.05.2023 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
28.04.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului veniturile bugetului local, organizat în data de 04.05.2023 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
07.04.2023 U.A.T. Oraşul Măcin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte, din aparatul de specialitate al primarului, pe durată nedeterminată cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână:
– consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post
– consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional principal – 1 post
– consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
03.04.2023 U.A.T. orașul Măcin organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Măcin, conform art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel: în data de 04.05.2023, ora 10:00 – proba scrisă, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului veniturile bugetului local.
10.02.2023 Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Macin, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1520/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager – persoană fizică din spitalele publice si potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Macin, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei manager persoana fizica la sediul administrativ al Spitalului Orasenesc Macin.
08.02.2023 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere specifice vacante de architect-șef, în cadrul Serviciul Urbansim, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru și agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din data de 06.02.2023, în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
06.02.2023 Rezultatul interviului concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere specifice vacante de architect-șef, în cadrul Serviciul Urbansim, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru și agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din data de 06.02.2023, în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
06.02.2023 Anunţ. La cererea scrisă a candidatului, înregistrată sub nr. 1343/06.02.2023 şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere specifice vacante de architect-șef, în cadrul Serviciul Urbansim, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru și agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul U.A.T. orașul Măcin, să se susțină în data de 06.02.2023 ora 14, la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1.
06.02.2023 Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere specifice vacante de architect-șef, în cadrul Serviciul Urbansim, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru și agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din data de 06.02.2023, în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
30.01.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere specifice, vacante de arhitect – şef al oraşului, din data de 06.02.2023 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
06.01.2023 U.A.T. Orașul Măcin organizează examen/concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice, vacante de architect – șef al orașului, în cadrul Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru și agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, din aparatul de specialitate al primarului, pe durată nedeterminată, cu durata normal a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în data de 06.02.2023, ora 10.00, – proba scrisa. Interviul va fi susținut în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, de către candidații declarați admiși la această probă. Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
04.11.2022 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere specifice, vacante de arhitect – şef, în cadrul Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, din data de 01.11.2022 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
01.11.2022 Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere specifice, vacante de arhitect – şef, în cadrul Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, din data de 01.11.2022 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
31.10.2022 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Biroului buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sanatatea şi securitatea în muncă, organizat în data de 27.10.2022 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
27.10.2022 Rezultatul interviului concursului de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Biroului buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sanatatea şi securitatea în muncă, organizat în data de 27.10.2022 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
27.10.2022 Anunţ. La cererea scrisă a candidatului şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 27.10.2022 din cadrul U.A.T. oraşul Măcin, se va
sustine in data de 27.10.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1.
27.10.2022 Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul Biroului buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sanatatea şi securitatea în muncă, organizat în data de 27.10.2022 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
26.10.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere specifice, vacante de arhitect – şef al oraşului, din data de O 1.11.2022 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
30.09.2022 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice, vacante de architect – şef al oraşului, în cadrul Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, pronoze, mediu, sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, din aparatul de specialitate al primarului, pe durată nedeterminată, cu durata normal a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în data de 01.11.2022, ora 10.00, – proba scrisa. Interviul va fi susţinut în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise, de către candidaţii declaraţi admisi la această probă. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
27.09.2022 U.A.T. orașul Măcin organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Măcin, conform art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel: în data de 27.10.2022, ora 10:00 – proba scrisă, pentru funcționarii publici din cadrul Biroului buget, finanțe, contabilitate, resurse umane, sănătatea și securitatea în muncă.
21.07.2022 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare din data de 14.07.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local la Serviciul Poliţia locală, din cadrul aparatul de specialitate al primarului în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
19.07.2022 Rezultatul interviului concursului de recrutare din data de 14.07.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local la Serviciul Poliţia locală, din cadrul aparatul de specialitate al primarului în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
18.07.2022 Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul achiziții publice, investiții, atragere fonduri europene și implementare proiecte din data de 18.07.2022 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
14.07.2022 Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare din data de 14.07.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local la Serviciul Poliţia Locală, din cadrul aparatul de specialitate al primarului în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
11.07.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 18.07.2022 în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
07.07.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 14.07.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Poliţia locală, din cadrul aparatul de specialitate al primarului, în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
29.06.2022 U.A.T. orașul Măcin organizează examen / concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul venituri bugetului local din cadrul aparatul de specialitate al primarului, pe durată nedeterminată cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână, în data de 29.07.2022, ora 10:00 – proba scrisă.
20.06.2022 Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 06.12.2021
16.06.2022 Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. orașul Măcin, din data de 16.06.2022
16.06.2022 Anunț. La cererea scrisă a candidaților și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. orașul Măcin, organizat în data de 16.06.2022 se va susține în data de 16.06.2022 ora 14:00, la sediul Primăriei orașului Măcin
16.06.2022 Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 16.06.2022
16.06.2022 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul achiziții publice, investiții, atragere fonduri europene și implementare proiecte, pe durata nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă, de 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână, în data de 18.07.2022, ora 10.00, proba scrisă.
14.06.2022 U.A.T. Orașul Măcin organizează examen / concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcțiilor publice de execuție vacante la Serviciul Poliția locală, din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, pe durată nedeterminată cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în data de 14.07.2022, ora 10.00, – proba scrisă
10.06.2022 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 16.06.2022
16.05.2022 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen / concurs de promovare în grad profesional, în data de 16.06.2022, ora 10:00, – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
14.12.2021 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului din data de 13.12.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul întreținere – reparații, deservire
13.12.2021 Rezultatul interviului la concursul din data de 13.12.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul întreținere-reparații, deservire
13.12.2021 Rezultatul probei scrise la concursul din data de 13.12.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul întreținere-reparații, deservire
13.12.2021 ANUNȚ. La cererea scrisă a candidatului și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul întreținere – reparații, deservire din cadrul U.A.T. orașul Măcin, organizat în data de 13.12.2021 să se susțină în data de 13.12.2021 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Măcin, Str. Florilor nr. 1.
06.12.2021 Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 06.12.2021
06.12.2021 ANUNȚ. La cererea scrisă a candidaților și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. orașul Măcin, organizat în data de 06.12.2021 se va susține în data de 06.12.2021 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Măcin, Str. Florilor nr. 1.
06.12.2021 Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 06.12.2021
03.12.2021 Rezultatul selecției dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 13.12.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul întreținere – reparații, deservire
23.11.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 06.12.2021
16.11.2021 ANUNȚ. Primăria Orașului Măcin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul întreținere – reparații, deservire, conform H.G. nr. 286/2011, în data de 13.12.2021, ora 10:00 – proba scrisă, și în data de 16.12.2021, ora 10:00 – interviul.
03.11.2021 ANUNȚ. U.A.T. Orașul Măcin organizează examen / concurs de promovare în grad profesional, în data de 06.12.2021, ora 10:00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
22.10.2021 ANUNȚ. U.A.T. Orașul Măcin organizează examen / concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul audit public intern, în data de 22.11.2021, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 25.11.2021 – proba de interviu, ora 10:00.
06.10.2021 Centralizator nominal al punctajelor finale la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici din data de 05.10.2021, din cadrul U.A.T. Orașul Măcin
06.10.2021 Rezultatul interviului a examenului de promovare în clasă din data de 05.10.2021 a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
05.10.2021 Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în clasă din data de 05.10.2021 a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
01.10.2021 ANUNȚ. U.A.T. Orașul Măcin organizează examen / concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul veniturile bugetului local, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pe durată nedeterminată cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână, în data de 01.11.2021, ora 10:00 / proba scrisă
27.09.2021 Primăria Orașului Măcin, județul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacant a funcției contractuale de Îngrijitor persoane vârstnice – 3 posturi – în data de 21.10.2021, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 25.10.2021, ora 10:00 / interviul
27.09.2021 Funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Măcin care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică pot depune un dosar de candidatură în termen de 20 de zile calendaristice, la secretariatul instituției.
27.09.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă din data de 05.10.2021 a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată în cadrul U.A.T. Orașul Măcin
23.09.2021 Centralizator nominal al rezultatelor la concursul din data de 16.09.2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic la Sala de Sport.
21.09.2021 Rezultatul interviului la concursul din data de 16.09.2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic la Sala de Sport.
20.09.2021 ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată.
16.09.2021 Rezultatul probei scrise dosarelor la concursul din data de 16.09.2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic la Sala de Sport.
16.09.2021 Centralizator nominal al rezultatelor la concursul din data de 09.09.2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de consilier, gradul II, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, în cadrul Primăriei Orașului Măcin.
14.09.2021 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de consilier, gradul II, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.
09.09.2021 Rezultatul probei scrise dosarelor de concurs din data de 09.09.2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de consilier, gradul II, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.
09.09.2021 Rezultatul selecției dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 16.09.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic la Sala de Sport.
02.09.2021 Rezultatul selecției dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 09.09.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de consilier, gradul II, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
25.08.2021 ANUNȚ. Primăria orașului Măcin organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de consilier, gradul II, la Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, conform H.G. Nr, 286/2011.
25.08.2021 ANUNȚ. Primăria orașului Măcin organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de paznic la Sala de Sport, conform H.G. Nr, 286/2011.
24.08.2021 Comunicarea rezultatului selecției dosarelor de concurs privind ocuparea funcției contractuale temporar vacante pe perioadă determinată de „Îngrijitor pesoane vârstnice”, în cadrul Proiectului European Cod 114715 „INCLUZIUNE”.
13.08.2021 U.A.T. Orașului Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional, în data de 15.09.2021, ora 10:00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
03.08.2021 Primăria orașului Măcin, județul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacant a funcției contractuale de: Îngrijitor persoane vârstnice – 3 posturi, în data de 27.08.2021, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 31.08.2021, ora 10:00 – interviul.
11.03.2021 Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 11.03.2021
11.03.2021 Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 11.03.2021
11.03.2021 ANUNȚ. La cererea scrisă a candidaților și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. orașul Măcin, organizat în data de 11.03.2021 se va susține în data de 11.03.2021 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Măcin, str. Florilor nr. 1
04.03.2021 Primăria orașului Măcin, județul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacant a funcției contractuale de:

1. îngrijitor persoane vârstnice – 3 posturi
2. consilier psihologic CMAI – 1 post

în data de 19.03.2021, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 24.03.2021, ora 10:00 – interviul.

04.03.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Orașul Măcin din data de 11.03.2021
18.02.2021 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru funcția contractuală de educator, în cadrul Direcția de Asistență Socială Măcin
10.02.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de educator organizat în cardul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin
09.02.2021 ANUNŢ. U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional, în data de 11.03.2021, ora 10:00, proba scrisă, data şi ora interviului vor fi comuncate ulterior.
25.01.2021 ANUNŢ. Direcţia de Asistenţă Socială Măcin, judeţul Tulcea, organizeză concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu jumătate de normă (4h/zi) în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de: educator specializat, grad profesional debutant la Centrul de Zi pentru copii “Sf. Parasecheva” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin
15.01.2021 ANUNŢ. Având în vedere cererea dnei Ioniţă Alina-Daniela, înregistrată sub nr. 521/14.01.2021, prin care solictă retragerea dosarului de concurs din motive personale. Deoarece a fost singurul canditat admis, în urma selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijiniarea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, programat în data de 18.01.2021, proba scrisă nu va mai avea loc din lipsă de candidaţi.
07.01.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijiniarea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, din data de 18.01.2021, în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
18.12.2020 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, mediu, sprijiniarea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pe durată nedeterminată cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore / zi, 40 de ore / sătpămână, în data de 18.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă.
07.12.2020 Direcţia de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de educator specializat, grad profesional debutant din cadrul Centrului de Zi pentru copii “Sf. Parascheva”
30.07.2020 Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin din data de 29.07.2020
29.07.2020 Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin din data de 29.07.2020
29.07.2020 ANUNŢ. La cererea scrisă a candidaţilor şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin, organizat în data de 29.07.2020 se va susţine în data de 29.07.2020 ora 14:00 la Sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1, camera 13.
29.07.2020 Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin din data de 29.07.2020
27.07.2020 REZULTATELE la concursul organizat de Direcţia de Asistenţă Socială Măcin – judeţul Tulcea în data de 27.07.2020
22.07.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin, din data de 29.07.2020
15.07.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional, organizat în data de 27.07.2020 în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin
29.06.2020 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional, în data de 29.07.2020 ora 10:00, proba scrisă, data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
25.06.2020 Direcţia de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 27.07.2020 ora 10:00, proba scrisă, şi în data de 29.07.2020 ora 10:00 profesional.
21.04.2020 REZULTATUL interviului concursului de recrutare pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 21.04.2020, încadrul U.A.T. oraşul Măcin.
21.04.2020 REZULTATUL la proba scrisă a concursului de recrutare pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 21.04.2020, încadrul U.A.T. oraşul Măcin.
21.04.2020 ANUNŢ. La cererea scrisă a candidatului Păduraru Sorin, înregistrată sub nr. 5053/21.04.2020 şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din cadrul U.A.T. oraşul Măcin, să se susţină în data de 21.04.2020 ora 14:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, Str. Florilor nr. 1, camera 13.
16.04.2020 REZULTATUL la concursul organizat de Direcţia de Asistenţă Sociala Măcin – judeţul Tulcea în data de 14.04.2020.
09.04.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte din data de 21.04.2020 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
06.04.2020 REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional, organizat în data 14.04.2020 în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin
19.03.2020 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen / concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul achiziţii publice, investiţii, atragere fonduri europene şi implementare proiecte a două funcţii de execuţie vacante:
– consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior,
– consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional debutant,
în data de 21.04.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 24.04.2020, ora 10:00 – interviul.
13.03.2020 Direcţia de Asistenţă Socială organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 14.04.2020 ora 10:00, proba scrisă, şi în data de 16.04.2020 proba interviului.
12.03.2020 Rezultatul final al analizării noului proiect de management al managerului Casei de Cultură “Griore Kiazim” Măcin.
24.02.2020 Rezultatul interviului concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 24.02.2020, din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
24.02.2020 Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 24.02.2020, din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
24.02.2020 ANUNŢ. La cererea scrisă a candidatului Asan Aura, înregistrată sub nr. 2452/24.02.2020 şi acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 24.02.2020 din cadrul U.A.T. oraşul Măcin, se va susţine în data de 24.02.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei oraşului Măcin, Str. Florilor nr. 1, camera 13.
14.02.2020 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul audit public intern, în data de 16.03.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 19.03.2020, proba de interviu, ora 10:00.
12.02.2020 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 24.02.2020, în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
23.01.2020 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional, în data de 24.02.2020, ora 10:00 – proba scrisă, data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
27.11.2019 Rezultatele la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad profesional superior, clasa I, la compartimentul Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin
14.11.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad profesional superior, clasa I, la compartimentul Juridic organizat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin
25.10.2019 Direcţia de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Juridic.

Proba scrisă va avea loc în data de 26.11.2019, orele 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin, str. Cetăţii, nr. 19, Judeţul Tulcea, iar interviul la data de 29.11.2019, orele 10:00

14.10.2019 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacantă a funcţiei contractuale de:

1. Expert implementare şi monitorizare activitate 5(S) în data de 28.10.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 30.10.2019, ora 10:00 – interviul.

27.09.2019 Rezultatele la concursul organizat de Direcţia de Asistenţă Socială Măcin – judeţul Tulcea în data de 27.09.2019
23.09.2019 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de promovare în grad profesional superior celui deţinut organizat în data de 19.09.2019 din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
20.09.2019 Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 19.09.2019 din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
18.09.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 27.09.2019 în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin.
16.09.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 19.09.2019 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin.
03.09.2019 Primăria Oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată/temporar vacantă a funcţiilor contractuale de:
1. Asistent social
2. Expert implementare şi monitorizare 2(S)
3. Inginer construcţii civile (S)
în data de 23.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă, şi în data de 25.09.2019, ora 10:00 – interviul.
29.08.2019 Direcţia de Asistenţă Socială organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 27.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă, şi în data de 30.09.2019 proba interviului.
19.08.2019 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional, în data de 19.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă, data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
31.07.2019 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacant a funcţiilor contractuale de: 1. Asistent social 2. Expert implementare şi monitorizare 2 (S) 3. Inginer construcţii civile (S), în data de 21.08.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 26.08.2019, ora 10:00 – interviul.
26.07.2019 Rezultatele la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, grad profesional superior, clasa I, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Social Măcin.
24.07.2019 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, grad profesional superior, clasa I, la Compartimentul Persoane cu Handicap organizat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Social Măcin.
16.07.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, grad profesional superior, clasa I, la compartimentul Persoane cu Handicap organizat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Social Măcin.
24.06.2019 ANUNŢ. Direcţia de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de inspector, gradul profesional superior, clasa I, la Compartimentul Persoane cu Handicap, în data de 24.07.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 26.07.2019, ora 10:00 – interviul.
04.06.2019 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată/temporar vacant a funcţiilor contractuale de: 1. Îngrijitor persoane vârstnice – 2 posturi în data de 20.06.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 24.06.2019, ora 10:00 – interviul.
28.05.2019 – Raport finalizare Etapa 1 – Lista scurtă candidaţi pentru postul de Director General al SC ECOSALTECH SA Măcin
– Scrisoare de aşteptări privind activitatea organelor de de conducere administrative şi executive a SC ECOSALTECH SA
23.04.2019 ANUNŢ pentru recrutarea şi selecţia directorului general al ECOSALTECH SA Măcin
09.04.2019 Primăria orşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacant a funcţiilor contractuale de: 1. Mediator, 2. Asistent social, 3. Îngrijitor persoane vârstnice, 4. Asistent medical, 5. Expert recrutare grup ţintă, 6. Expert comunicare
08.11.2018 Primăria orşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată / temporar vacant a funcţiilor contractuale de: 1. Animator socio-educativ şi 2. Consilier psihologic CMAI
15.10.2018 Centralizator nominal al punctajelor finale la examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici din data de 15.10.2018 din cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
10.10.2018 ANUNŢ. În urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6 lit. a din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen numită în baza Dispoziţiei primarului nr. 306/01.10.2018, a hotărât:
01.10.2018 ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivelul de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţămât superior de lungă durată.
06.09.2018 Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin, judeţul Tulcea, având în vedere prevederile art. 37 din HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a decis, din motive obiective, anularea concursului pentru ocuparea postului vacant, personal contractual cu funcţie de execuţie în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin – 1 post educator specializat – Centrul de zi “Sf. Parascheva”.
03.09.2018 Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale, de educator specializat, grad profesional debutant, în data de 24.09.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 26.09.2018, ora 10:00 – interviul.
28.08.2018 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 03.09.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de expert implementare şi monitorizare (activitate 3) şi expert P.R., în cadrul U.A.T. Primăria Oraşului Măcin, în cadrul Proiectului European cod 114715 “INCLUZIUNE” – Implementare de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitate din oraşul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia şi pentru reducea sărăciei”.
06.08.2018 ANUNŢ. Primăria oraşului Macin, judeţul Tulcea, în cadrul Proiectului European cod 114715 “INCLUZIUNE” – Implementare de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitate din oraşul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia şi pentru reducea sărăciei” organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei contractuale de:

  1. Expert implementare şi monitorizare (activitate 3)
  2. Expert P.R.

în data de 03.09.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 07.09.2018, ora 10:00 – interviul.

30.07.2018 Rezultatul interviului la concursul din data de 30.07.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale vacante de expert dezvoltare durabilă în cadrul U.A.T. Măcin – Proiect “INCLUZIUNE” Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizaztă delimitată din oraşul Măcin.
24.07.2018 Rezultatul probei scrise la concursul din data de 24.07.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale vacante de expert implementare şi monitorizare, expert comunicare, expert dezvoltare durabilă în cadrul U.A.T. Măcin – Proiect “INCLUZIUNE” Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizaztă delimitată din oraşul Măcin.
24.07.2018 Rezultatul interviului la concursul din data de 24.07.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale vacante de expert implementare şi monitorizare în cadrul U.A.T. Măcin – Proiect “INCLUZIUNE” Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizaztă delimitată din oraşul Măcin.
02.07.2018 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, în cadrul proiectului european cod 11471s, “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată oraşul delimitată din Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia şi pentru reducerea sărăciei” organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată (stabilită prin contractul de management) a funcţiilor contractuale de: 1. Expert implementare şi monotorizare (activitate 1), 2. Expert comunicare (PR), 3. Expert dezvoltare durabilă, 4. Expert achiziţii publice în data de 24.07.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 27.07.2018, ora 10:00 – interviul.
23.04.2018 Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de expert, grad profesional debutant, clasa I, la Comportimentul Relaţii cu publicul din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
23.04.2018 Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, grad profesional superior, clasa II, la Serviciul de Veniturile bugetului local din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
19.04.2018 Rezultatul intreviului concursului organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de expert, grad profesional debutant, clasa I, la Comportimentul Relaţii cu publicul din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
19.04.2018 Rezultatul intreviului concursului organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, grad profesional superior, clasa II, la Serviciul de Veniturile bugetului local din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
17.04.2018 Rezultatul la proba scrisă a concursului organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de expert, grad profesional debutant, clasa I, la Comportimentul Relaţii cu publicul din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
17.04.2018 Rezultatul la proba scrisă a concursului organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, grad profesional superior, clasa II, la Serviciul de Veniturile bugetului local din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
12.04.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de expert, grad profesional debutant, clasa I, la Comportimentul Relaţii cu publicul din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
12.04.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, grad profesional superior, clasa II, la Serviciul de Veniturile bugetului local din cadrul U.A.T. oraşul Măcin
21.03.2018 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 19.03.2018 din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
19.03.2018 Rezultatul interviului concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 19.03.2018 din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
19.03.2018 Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 19.03.2018 din cadrul U.A.T. oraşul Măcin.
19.03.2018 ANUNŢ. La cererea scrisă a candidaţilor şi cu acordul membrilor comisiei de concus, preşedintele comisiei de concurs a aprobat ca proba de interviu pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior a celui deţinut, organizat în data de 19.03.2018 din cadrul U.A.T. oraşul Măcin, se va susţine în data de 19.03.2018 ora 14:30 la sediul Primăriei oraşului Măcin, Str. Florilor nr. 1, camera 13.
15.03.2018 Primaria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin:

  • referent de specialitate, gradul profesional superior, clasa II, la Serviciul Veniturile bugetului local
  • expert, gladul profesional debutant, clasa I, la Compartimentul Relaţii cu publicul

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Măcin din str. Florilor nr.1, judeţul Tulcea în data de 17.04.2018 – proba scrisă, la ora 10:00 şi în data de 20.04.2018, ora 10:00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 15.03.2018 – 03.04.2018, în intervalul luni – joi intre orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00 la sediul Primăriei Oraşului Măcin, la secretariatul comisiei de concurs.

12.03.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 19.03.2018 în cadrul U.A.T. Oraşul Măcin
08.03.2018 ANUNŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, dupd cum urmează: 1 post asistent social.
08.03.2018 ANUNŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale, de asistent social, în data de 11 aprilie 2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 13 aprilie 2018, ora 10:00 – interviul.
16.02.2018 ANUNŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional principal în data de 28.03.2018 – proba scrisă, la ora 10:00 şi în data de 30.03.2018 – interviul, la ora 10:00
16.02.2018 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior în data de 19.03.2018, ora 10:00, proba srisă, şi în data de 22.03.2018, ora 10:00, interviul.
30.01.2018 Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin
26.01.2018 Rezultatul interviului concursului organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superio la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin se va susţine în data de 26.01.2018 ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1, camera 13
25.01.2018 Proba de interviu pentru concursul organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superio la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin se va susţine în data de 26.01.2018 ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1, camera 13
22.01.2018 Rezultatul la proba scrisă a concursului organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin
17.01.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22.01.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de refernt, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadtrul U.A.T. oraşul Măcin
17.01.2018 Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin
15.01.2018 Rezultatul interviului la concursul din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin
15.01.2018 Rezultatele probei scrise la concursul din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin
09.01.2018 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin

Angajări/Concursuri – 2017

22.12.2017 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă. Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Măcin din str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea, în data de 22.01.2018 – proba scrisă, la ora 10:00 şi în data de 26.01.2018, ora 10:00 – interviul.
18.12.2017 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată (stabilită prin contractul de management) a funcţiei contractuale de conducere de administrator public în dat de 15.01.2018, ora 10:00 – proaba scrisă şi în data de 19.01.2018, ora 10:00 – interviul.
21.08.2017 Centralizator nominal al rezultatelor examamenului/concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
18.08.2017 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
16.08.2017 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
08.08.2017 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea particiăîrii la concursul din data de 16.08.2017 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – 1 funcţie
21.07.2017 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere de director la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în dată de 16.08.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 18.08.2017, ora 13:00 – interviul.
15.06.2017 Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii publice de execuţie în cadrul UAT oraşul Măcin.
15.06.2017 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii publice de execuţie în cadrul UAT oraşul Măcin.
15.06.2017 ANUNŢ. Dl. Budileanu Gheorghe a declarat prin cerea înregistrată sub nr. 7894/15.06.2017 şi dl Rusu Emil-Antonel a declarat prin cererea înregistratî sub nr. 7895/15.06.2017 că au luat la cunoştinţă de rezultatul probei scrise şi nu intenţioneză să conteste rezultatul obţinut la proba scrisă, motiv pentru care solicită susţinerea probei de interviu astăzi 16.06.2017.
12.06.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii de execuţie, din data de 15.06.2017, în cadrul UAT oraşul Măcin
12.05.2017 ANUNŢ. U.A.T. oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior în data de 15.06.2017, ora 10:00, proba scrisă, şi în data de 20.06.2017, ora 10:00, interviul
26.01.2017 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual
debutant din aparatul de specialitate al primarului, in data de 25.01.2017 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
18.01.2017 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017
16.01.2017 Rezultatul interviului din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
16.01.2017 Rezultatul probei scrise la examenul / concursul pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
16.01.2017 ANUNT. Dna Irimia Eftimiţa a declarat prin cererea înregistată sub nr. 435/16.01.2017 şi dna Leopea Teodora a declarat prin cererea înregistrată sub nr. 434/16.01.2017 ca au luat cunoştinţă de rezultatul probei scrise şi nu intenţionează să conteste rezultatul obţinut la proba sorisă, motiv pentru care solicită susţinerea probei de interviu astăzi 16.01.2017.
16.01.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la examenul / concursul pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
09.01.2017 ANUNT. Primăria Oraşului Măcin organizează examen de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioare a personalului contactual debutant din aparatul de specialitate al primarului, pentru următoarele funcţii:
– consilier la Compartimentul Centru de Informareşi Promovare Turistica
– dispecer (referent) la Compartimentul Sistem de monitorizare video
în data de 25.01.2011, ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, camera 13.

Angajări/Concursuri – 2016

16.12.2016 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor furncţii pubiice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin: consilier juridic, clasa l, grad profesional debutant la Compartimentul juridic – 2 posturi
16.11.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 14.11.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
14.11.2016 Rezultatul probei scrise la examenul / concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juidic, clasa l, grad profesional debutant la Compartimentul juidic, din data de 14.11.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Macin
07.11.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul / concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic în muncă, din data de 14.11.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
25.10.2016 Centalizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat, în data de 18.10.2016
21.10.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
18.10.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat din data de 18.10.2016
14.10.2016 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin:
– consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul juridic – 1 post
– consilier juridic, clasa l, grad profesjonal debutant la Compartimentul juridic – 1 post
12.10.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 18.10.2016 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monilorizare video şi dispecerat
26.09.2016 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debudant la Comparti.mentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat în data de 18.10.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 21.10.2016, ora 10:00 – interviul.
24.06.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă, din data de 22.06.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
22.06.2016 Rezultatele probelor scrise şi interviului din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă, din data de 22.06.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
14.06.2016 Rezultatul selecţiei de dosare de înscriere la examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă, din data de 22.06.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
13.06.2016 Rezultatul interviului din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
13.06.2016 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
09.06.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul / examenul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achizitii publice din data de 13.06.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
24.05.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de de asistent medical principal (PL); în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţile de învăţământ, mediator şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de invăţământ “Liceul tehnologic Măcin” în data de 16.05.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
20.05.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţile de invăţământ, mediator, şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de învăţămât “Liceul tehnologic Măcin”
20.05.2016 Centralizator nominal aI rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de şofer, treapta profesională I la Compartimentul intreţinere – reparaţii, deservire, în data de 12.05.2016
20.05.2016 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă.Concursul se organizeazală sediul Primăriei Oraşului Măcin din str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea, în data de 22.06.2016 – proba scrisă, la ora 10:00 şi în data de 27.06.2016, ora 10:00 – interviul.
18.05.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul Intreţinere – reparaţii, deservire Comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei de interviu.
16.05.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţile de învăţământ, mediator şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de invăţământ “Liceul tehnologic Măcin”, din data de 16.05.2016
13.05.2016 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
– inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, investiţii, atragere fonduri europene, mediu;
– inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice;
12.05.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul intreţinere – reparaţii, deservire din data de 12.05.2016
10.05.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 16.05.2016 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţlile de învăţământ, mediator şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de învăţământ “Liceul tehnologic Măcin”
06.05.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs,înregistrate în vederea participării la concursul din data de 12.05.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul Întreţinere – reparaţii, deservire
21.04.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL) în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitate medicală în unitatea de învătământ “Liceul tehnologic Măcin”, în data de 16.05.2016, ora 10:00 – proba scrisă ţi în data de 20.05.2016, ora 10:00 – interviul
19.04.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul Întreţinere – reparaţii, deservire în data de 12.05.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 18.05.2016, ora 10:00 – interviul.
18.03.2016 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, calsa I, gradul profesional superior la Servicul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, investiţii, atragere fonduri europene, mediu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin
15.03.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii publice de execuţie în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
07.03.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul / concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut organizat pentru funcţii publice de execuţie, din data de 14.03.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
01.03.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concusului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat, în data de 23.02.2016 în cadrui Primăriei Oraşului Măcin
29.02.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
23.02.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / congursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din data de 22.02.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
23.02.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat din data de 23.02.2016
22.02.2016 Rezultatul interviului din cadrul examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
22.02.2016 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din data de 22.02.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
17.02.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul / examenul pentru ocuparca funcţiei publice de execuţie de referent clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului din data de 22.02.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
16.02.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 23.02.2016 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
12.02.2016 ANUNŢ. Primăria Oraşului Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior în data de 14.03.2016, ora 10.00, proba scrisă, şi în data de 17.03.2016, ora 10.00, interviul.
29.01.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant Ia Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
26.01.2016 Centalizator nominal al rezultatelor examenului concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, în data de 18.01.2016
26.01.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concusului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local în data de 25.01.2016
25.01.2016 Document comunicare rezultate în urma soluţionării contestaţiei depuse cu privire la rezultatele interviului concursului din data de 18.01.2016 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de administrator I la Sala de Sport, desfăşurat în data de 22.01.2016
25.01.2016 Rezultatul interviului din cadrul
examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local în data de 25.01.2016
22.01.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin
22.01.2016 Rezultate interviu concursuri Primăria Măcin din data de 22.01.2016
19.01.2016 Rezultate probă scrisă concurs din data de 18.01.2016
15.01.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru ocuparea funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
11.01.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării Ia concursul din data de 18.01.2016 pentru ocuparea funcţiilor contactuale de execuţie de:– consilier, gradul debutant la Compartimentul Centru de Informare şi Promovare Turistică – 1 funcţie
– dispecer IA la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 1 funcţie;
– dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 2 funcţii;
– administrator I Ia Sala de Sport – 1 funcţie;

Angajări/Concursuri – 2015

23.12.2015 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– consilier, gradul debutant la Compartimentul Centru de Informare şi Promovare Turistică – 1 funcţie
– dispecer 1A la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 1 funcţie
– dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 2 funcţii
– administrator I la Sala de Sport – 1 funcţie

 

23.12.2015 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.