ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «”Servicii de mediere pe piața muncii” din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”» – COD SMIS 114715


Proces – Verbal nr. 1 al ședinței de deschidere a ofertelor (.pdf)

Anunţ licitaţie – Servicii de mediere pe piața muncii (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii de mediere pe piața muncii (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii de mediere pe piața muncii (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii de formare mediere pe piața muncii (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de mediere pe piața muncii (editabil – .docx)