ANUNŢ de atribuire contract prin Achiziţie Directă contractul de «Furnizare echipamente IT&C” din cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – cod SMIS 114715»


Anunţ achiziţie directă – “Furnizare echipamente IT&C” (.pdf)

Documentaţia aferentă achiziţiei directe de “Furnizare echipamene IT&C” (.pdf)

Anexe la Caiet de Sarcini. Fişe tehnice pentru Echipamente IT&C (editabil – .doc)

Formulare (editabil – .docx)