Regulamentul de organizare și functionare al primăriei orașului Măcin

ROF Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva

ROF Centrul de Asistenţă a Persoanelor Aflate în Dificultate

ROF Centrul de resurse comunitare pentru tineri

ROF Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Măcin

ROF Centrul de zi pentru persoane în dificultate

ROF Serviciul Social de zi: “Centrul de criză”

ROF Serviciul social de zi: “Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situatie de risc de separare faţă de părinţi”