Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru liceenii implicați în programul „Cercuri de pregătire pentru promovarea examenului de bacalaureat” din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – Cod SMIS 114715.


Anunţ licitaţie – Servicii catering meditaţii Bacalaureat – 12.06.2019 (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii catering Bacalaureat (.pdf)

1. Formulare Calificare – Catering Bacalaureat A.1.6 (editabil – .docx)

2. Formular propunere tehnică – Catering Bacalaureat A.1.6 (editabil – .docx)

3. Formular propunere financiară – Catering Bacalaureat A.1.6 (editabil – .docx)