Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli “Petru şi Pavel”
Str. Sfinţii Apostoli


Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli “Mihail şi Gavriil”
Str. 1 Decembrie


Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae
Str. Vânători
Telefon: 0240/571919


Biserica Ortodoxă Sfinţii Mucenici de la Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi Filip
Str. Mircea Vodă nr. 34
Preot paroh: Istrati Marian Daniel
www.parohiamacin4.org


Mănăstirea “Sfântul Nicolae şi Sfânta Paraschiva”
Str. Agricultori nr. 2


Mănăstirea “Izvorul Tămăduirii”
În apropierea Izvorului Fântâna de Leac din Culmea Pricopanului


Geamia “Mestan Aga”