Serviciul Impozite şi Taxe Locale

Formularele tip (cerere) se vor lista față/verso

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la Bugetul Local pentru persoane fizice
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă
Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
Declarație privind stabilirea Taxei Speciale de Salubrizare

Compartiment Registrul Agricol

Cerere pentru eliberarea unei adeverințe din Registrul Agricol
Cerere pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol
Cerere Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției
Cerere eliberare copie Registrul Agricol
Cerere de luare în evidența Registrului Agricol

Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor

Formularele tip (cerere) se vor lista față/verso

Cerere pentru eliberarea actului de identitate
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei

Birou Buget, Finanţe, Contabilitate, Resurse umane, Sănătatea și securitatea în muncă

Formular înscriere concurs funcționari publici
Formular înscriere concurs funcționari contractuali
CV în format european
Instrucțiuni de completare CV
Consimțământ
Modele Cereri de exercitare drepturi
Adeverință concurs contractuali
Adeverință salariat

Birou Urbanism

Compartiment Stare Civilă

Birou Consultanţă Proiecte

Situatii de Urgenţă