Conducerea Primăriei

Primar: Văcaru Gheorghe
Secretar: Florin Neacşu

Direcţii şi servicii subordonate Primarului

Compartimentul Audit public intern
Cabinetul primarului
Compartimentul Achiziţii publice
Asistenţă medicală comunitară şi ăn unităţi de învăţământ, mediator şcolar
Biblioteca
Sala de Sport
Birou buget, finanţe, contabilitate Resurse umane, sănătate şi securitate în muncă
Compartimentul de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională
Biroul veniturile bugetului local
Compartimentul ordine şi linişte publică
Compartimentul circulaţie pe drumurile publice
Seriviul Poliţia Locală

Direcţii şi servicii subordonate Viceprimarului

Compartimentul Intreţinere – reparaţii, deservire
Compartimentul pentru situaţii de urgenţă
Compartimentul avizări şi eliberări autorizaţii pentru activităţi
Serviciul Urbansim, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, investiţii, atragere fonduri europene, mediu

Direcţii şi servicii subordonate Secretarului

Compartimentul Juridic
Compartimentul Registrul Agricol
Compartimentul Relaţii cu Publicul

Direcţii şi servicii subordonate Consiliului Local

Direcţia de Asistenţă Socială
Str. Cetăţii nr. 19, Măcin
Telefon: 0340100102
E-mail: dasmacin@yahoo.com
Director executiv: Tiberius Dascălu

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Str. Victoriei nr. 16, Măcin
E-mail: spclepmacin@yahoo.com
Telefon/fax: 0240571101

SC Edilitar – Salub – Term SRL
Str. Victoriei, Măcin
Telefon/fax: 0240572034
Director: Pricop Cristian Silviu

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă