ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de formare profesională pentru adulţi» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715


Clarificare din oficiu (ERATĂ) – 11.05.2020

Răspuns solicitări clarificări – 11.05.2020


Anunţ licitaţie – Servicii de formare profesională pentru adulţi (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii de formare profesională pentru adulţi (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii de formare profesională pentru adulţi (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii de formare profesională pentru adulţi (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de formare profesională pentru adulţi (editabil – .docx)