ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de „Servicii de informare și educație parentală” din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715


Proces – Verbal nr. 1 al ședinței de deschidere a ofertelor (.pdf)

Anunţ licitaţie – Servicii de informare și educație parentală (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii de informare și educație parentală (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Servicii de informare și educație parentală (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Servicii de informare și educație parentală (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de informare și educație parentală (editabil – .docx)