Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de meditații elevi pentru examen bacalaureat» în cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din Orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” cod SMIS 114715


Anunţ licitaţie – Servicii meditaţii Bacalaureat (.pdf)

Documentaţia de atribuire – Servicii meditaţii Bacalaureat (.pdf)

1. Formulare de înscriere şi calificare – Meditaţii Bacalaureat (A.1.6) (editabil – .docx)

2. Model propunere tehnică – Meditații Bacalaureat (A.1.6) (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Meditații Bacalaureat (A.1.6.) (editabil – .docx)