06.02.2020ANUNŢ PUBLIC. ACHIZIŢIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT Primăria Măcin intenţioneză să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobile situate în sectoarele cadrastale de pe raza UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 15088/13090/18.12.2019 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin.

04.09.2019ANUNŢ de atribuire contract prin Achiziţie Directă contractul de «Furnizare echipamente IT&C” din cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – cod SMIS 114715»