24.05.2021Anunț licitație pentru atribuirea contractului de «Servicii de mediere pe piața muncii” din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”»,” cod SMIS 114715.
23.02.2021ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de formare profesională (perfecționare) pentru adulți» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
24.02.2020Anunț licitație pentru atribuirea contractului de «Servicii de formare profesională (perfecționare) pentru adulți” din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”»,” cod SMIS 114715.
22.07.2020ANUNŢ. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “Serviciul de publicitate (Rev.2)” CPV 79341000-6.

09.07.2020ANUNŢ PUBLICITAR – INVITAŢIE-PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2)” CPV 71356200-0 pentru 2 (doi) membri comisie recepţie lucrări construcţii:

– un membru comisie recepţie – inginer specialist în instalaţii
– un membru comisie recepţie – inginer constructor

14.05.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
07.05.2020ANUNŢ PUBLICITAR – INVITAŢIE-PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “Servicii de publicitate (Rev.2)” CPV 79341000-6

06.05.2020ANUNŢ PUBLICITAR – INVITAŢIE-PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “Servicii de publicitate (Rev.2)” CPV 79341000-6

30.04.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de formare profesională pentru adulţi» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
18.03.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele implicate în programul Şcoala Părinţilor» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
17.03.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele care participă la sesiunile de informare, orientare și consiliere profesională» in cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
17.03.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru elevii implicați în cercurile de pregătire pentru bacalaureat» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
10.03.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru copiii antepreşcolari şi preşcolari implicaţi în activitatea “Clubul Copiilor”» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
12.02.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele care participă la sesiunile de informare, orientare și consiliere profesională» in cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
12.02.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele implicate în programul Şcoala Părinţilor» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
12.02.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru elevii implicați în cercurile de pregătire pentru bacalaureat» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
11.02.2020ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
17.01.2020Invitaţie de participare pentru achiziţie directă. UAT Primăria oraş Măcin jud. Tulcea vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect achiziţia de Servicii Tehnice
20.12.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de „Servicii de informare și educație parentală” din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
27.11.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele implicate în programul Şcoala Părinţilor» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
25.11.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele care participă la sesiunile de informare, orientare și consiliere profesională» in cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
15.11.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru elevii implicați în cercurile de pregătire pentru bacalaureat» din cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
18.10.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de « Servicii catering pentru persoanele care participă la sesiunile de informare, orientare și consiliere profesională» in cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715
25.09.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru elevii implicați în cercurile de pregătire pentru bacalaureat» din cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715 – RELUARE
22.07.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru adulți» pentru persoanele implicate în Programul “CARIERĂ” din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”
15.07.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de traducere (Rev.2)” – cod CPV 79530000-8, până la data de 19.07.2019 ora 11:20 (nr anunt SEAP/SICAP: ADV 1089681).
02.07.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de traducere (Rev.2)” – cod CPV 79530000-8, până la data de 05.07.2019 ora 11:45.
13.06.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii catering pentru liceenii implicați în programul „Cercuri de pregătire pentru promovarea examenului de bacalaureat”» din cadrul proiectului „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – Cod SMIS 114715.
29.05.2019ANUNŢ. ACHIZIŢIE PUBLICĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de diriginte de şantier (supraveghere lucrări)” pentru lucrările de execuţie la proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci oraş Măcin, judeţul Tulcea” contract finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.).
23.05.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2)” cod CPV 71322000-1, până la data de 30.05.2019 ora 16:00.
17.05.2019ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de meditații elevi pentru examen bacalaureat» în cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din Orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”
28.02.2019ANUNŢ PUBLICITARE. INVITAŢIE PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind servicii de transport rutier agregate carieră.
14.12.2018ANUNŢ. ACHIZIŢIE PUBLICĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de diriginte de şantier (supraveghere lucrări)” pentru lucrările de execuţie la proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 1 oraş Măcin, judeţul Tulcea” contract finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.).
08.11.2018ANUNŢ PUBLIC. ACHIZIŢIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 3,8,18,19 şi 23 de pe raza UAT MĂCIN” conform cerinţe contract de finanţare nr. 8304/18.09.2018 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT MĂCIN.
14.08.2018ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin intenţionează să achiziţioneze “servicii de transport rutier” – transporturi diverse (agregate, carieră, deşeuri, mobilier ş.a.) conform cerinţe Referat nr. 9955/14.08.2018
10.05.2018ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin intenţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare cadastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr 2704/21.03.2018 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin.
15.09.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Papetărie-pachet de rechizite de birou şi accesorii”
24.08.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Servicii de reparaţii instalaţii electrica sala de sport”
19.07.2017ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin inteţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare casdastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 7931/2017 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin. Ofertele se vor trimite în format electronic la adresa de email primaria_macin@yahoo.com sau prin fax la nr 0240573950.
22.06.2017Anunţ-invitaţie participare achiziţie directă servicii transport agregate carieră cu autobenă 8×4
22.05.2017INVITAŢIE de participare. Achiziţie pachet semaforizare
03.05.2017INVITAŢIE
În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “servicii de revizie anuală de întreţinere a echipamentului – Centrală termică “Nova Florida” încălzire/ACM VELA CTFS AF, 24 kw, TF” prestate de un operator economic specializat şi autorizat în domeniu