28.02.2019ANUNŢ PUBLICITARE. INVITAŢIE PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind servicii de transport rutier agregate carieră.
14.12.2018ANUNŢ. ACHIZIŢIE PUBLICĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de diriginte de şantier (supraveghere lucrări)” pentru lucrările de execuţie la proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 1 oraş Măcin, judeţul Tulcea” contract finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.).
08.11.2018ANUNŢ PUBLIC. ACHIZIŢIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 3,8,18,19 şi 23 de pe raza UAT MĂCIN” conform cerinţe contract de finanţare nr. 8304/18.09.2018 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT MĂCIN.
14.08.2018ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin intenţionează să achiziţioneze “servicii de transport rutier” – transporturi diverse (agregate, carieră, deşeuri, mobilier ş.a.) conform cerinţe Referat nr. 9955/14.08.2018
10.05.2018ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin intenţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare cadastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr 2704/21.03.2018 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin.
15.09.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Papetărie-pachet de rechizite de birou şi accesorii”
24.08.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Servicii de reparaţii instalaţii electrica sala de sport”
19.07.2017ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin inteţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare casdastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 7931/2017 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin. Ofertele se vor trimite în format electronic la adresa de email primaria_macin@yahoo.com sau prin fax la nr 0240573950.
22.06.2017Anunţ-invitaţie participare achiziţie directă servicii transport agregate carieră cu autobenă 8×4
22.05.2017INVITAŢIE de participare. Achiziţie pachet semaforizare
03.05.2017INVITAŢIE
În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “servicii de revizie anuală de întreţinere a echipamentului – Centrală termică “Nova Florida” încălzire/ACM VELA CTFS AF, 24 kw, TF” prestate de un operator economic specializat şi autorizat în domeniu