În conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 şi completată de OUG 40/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, vă prezentăm declaraţiile de avere şi interese ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Măcin.

Declaraţiile de avere se vor publica pe măsură ce se vor modifca şi completa conform prevederilor legale.

Temei legal: Legea 161/ 2003, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 40 publicată în Monitorul Oficial nr.378 din 2 iunie 2003

Declaraţii de avere şi interese 2017

Zaharia Ştefana
Filip Rodica
Ion Aurora
Asan Aura
Raţă Nicoleta
Popa Titina
Mocanu Cosmin Mugur
Matetovici Cornelia Mioara
Gîndac Daniel
Chirnogea Nicolaie
Călin Virginia
Zero Steluţa
Avram Maria
Budileanu Gheorghe
Ciubotaru Cristina
Cotoi Costel
Croitor Luminiţa
Fătu Octavian
Felea Marioara
Ion Dumitru
Ismail Bebe
Jalea Marian
Mangîr Domnica
Milea Anca
Neacşu Florin
Odică Dănuţ
Rusu Antonel
Stoica Vasilica
Toader Felicia
Toader Marian
Ţurcan Ion
Voicu Cristina
Turcan Florin Eugen
Paraschiv Maria-Manuela
Staicu Dan
Mindra Ionel
Orbeanu Antonel
Patranoiu Anişoara
Oglan Sorin
Perianu Alexandru
Irimia Eftimia
Pricop Cristian
Dumitru Vladimir
Dascălu Tiberius
Catruna Nita
Bilea Petrica
Calin Coca Steluta
Gindac Dumitru
Vacaru-Gheorghe
Zaharia Stefana
Topoleanu Nicolae