ANUNŢ licitaţie pentru atribuirea contractului de «Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi» din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – COD SMIS 114715


28.02.2022 – Erată Raport de atribuire (.pdf)

17.03.2020 – Raportul procedurii (.pdf)

24.02.2020 – Proces-Verbal nr. 1 al ședinței de deschidere a ofertelor (.pdf)


Anunț licitație – Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi A.2.2 (.pdf)

Documentația de atribuire – Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi A.2.2 (.pdf)

1. Formulare de înscriere și calificare – Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi A.2.2 (editabil – .docx)

2.  Model propunere tehnică – Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi A.2.2  (editabil – .docx)

3. Model propunere financiară – Servicii de formare profesională a competenţelor cheie pentru adulţi A.2.2 (editabil – .docx)