1. Statutul Unitaţii Administrativ Teritoriale a Oraşului Măcin
 2. Regulamentele privind procedurile administrative
  1. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Oraşului Măcin
  2. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Oraşului Măcin
 3. Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Oraşului Măcin
  1. Hotărâri adoptate
  2. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
  3. Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
 4. Dispoziţiile emise de Primarul Oraşului Măcin
  1. Dispozițiile emise de Primarul Oraşului Măcin, cu caracter normativ
  2. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții
  3. Registrul pentru evidența dispozițiilor emise
 5. Documente şi informaţii financiare
 6. Alte documente
  1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
  2. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
  3. Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
  4. Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
  5. Minute ședințe publice locale
  6. Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Oraşului Măcin
  7. Declarații de căsătorie
  8. Alte documente de interes public