Finanţări nerambursabile – Legea 350/2005

Această secţiune cuprinde informaţii cu privire la modul de acordare a finanţărilor nerambursabile de către Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Măcin, în baza LEGII nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Consultă Legea 350 din 2 decembrie 2005!

24.04.2023ANUNȚ privind publicarea rezultatului la selecția și evaluarea dosarelor pentru proiectele ce pot obține finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activități desfășurate de culte religioase conform legii pentru anul 2023
24.04.2023ANUNȚ privind publicarea rezultatului la selecția și evaluarea dosarelor pentru proiectele ce pot obține finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local desfășurate în orașul Măcin, în cursul anului 2023
01.03.2023Anunţ de participare
24.02.2023Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru anul 2023
04.01.2023Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate de Orașul Măcin în cursul anului 2022
13.04.2022Anunţ de participare
11.04.2022Proces verbal nr. 4683/11.04.2022 al comisiei de evaluare pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă
07.03.2022Anunţ de participare
17.12.2021GHIDUL SOLICITANTULUI Privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Măcin pentru activităţi nonprofit de interes local desfăşurat în cursul anului 2022
17.12.2021GHIDUL SOLICITANTULUI pentru acordarea finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase, care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Măcin, pentru anul 2022
16.11.2021ANUNȚ privind publicarea rezultatului la selecția și evaluarea dosarelor pentru proiectele ce pot obține finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local desfășurate în orașul Măcin, în cursul anului 2021
11.10.2021Anunţ de participare
07.10.2021Proces verbal nr. 12658/07.10.2021 al comisiei de evaluare pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă
01.09.2021Anunţ de participare
30.09.2020Anunţ de participare
24.09.2020GHIDUL SOLICITANTULUI Privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Măcin pentru anul 2020
24.09.2020GHIDUL SOLICITANTULUI Privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Măcin pentru activităţi nonprofit de interes local desfăşurat în cursul anului 2020
07.08.2018Anunţ de participare
05.06.2018Anunţ de participare
05.06.2018Anunţ de atribuire
20.04.2018Anunţ de participare
13.03.2018Anunţ de participare
14.11.2017Anunţ de atribuire
30.08.2017Anunţ de participare
30.08.2017Anunţ de atribuire
13.06.2017Anunţ de participare
07.04.2017Anunţ de participare
11.10.2016Anunţ de atribuire
10.08.2016Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Măcin pentru activităţi nonprofit de interes local, desfăşurat în cursul anului 2016
09.08.2016Anunţ de participare
08.08.2016Anunţ de atribuire
08.08.2016Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor se
finanţare nerambursabilă a activitatilor sportive, sociale, tineret, cultura si tineret desfăşurate în Oraşul Măcin