Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Către,
Primării – judeţul Tulcea

Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Stimate domnule / Stimată doamnă Primar,

Având în vedere că, pe teritoriul judeţului Tulcea, fermierii se confruntă cu efectele secetei pedologice şi, în unele cazuri, culturile însămânţate în toamna anului 2019 urmează să fie întoarse pentru a se însămânţa culturi de primăvară, vă solicităm sprijinul pe plan local, prin reprezentanţii UAT-ului desemnaţi în comisia judeţeană de constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor.

Astfel, în situaţia în care sunteţi solicitaţi să se constate întoarcerea culturilor însămânţate în toamna 2019, reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole se va deplasa şi va constata în teren întoarcerea culturii printr-un Proves-verbal încheiat între agentul economic/fermier şi reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană.

Procesul verbal va cuprinde datele de identificare ale fermierului şi ale terenului – cultura, parcela/tarla, bloc fizic, suprafaţă şi va fi prezentat Comisiei judeţene în momentul deplasării prin Ordin de Prefect, reprezentând dovada că fermierul a avut înfiinţată cultura respectivă în toamna anului 2019, iar la momentul deplasării comisiei judeţene, fermierul are însămânţată o cultură de primăvară.

Cu stimă,
Ing. Mahu Maria

Comunicat cu privire la programul casieriei Serviciului Bugetului Local

Ţinând cont de prelungirea stării de urgenţă conform decretului nr. 240 / 14.04.2020 emis de Preşedintele României cât şi a comunicatului nr. 5396 / 15.04.2020 emis de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea vă comunicăm următoarele:

  1. Pe perioada stării de urgenţă activitatea de tip ghişeu la casieria servicului Veniturile Bugetului Local va fi zilnic între orele 8:00 – 13:00, doar pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale / depunere Declaraţia pentru stabilirea Taxei speciale de salubrizare.
  2. Orice alte solicitări din partea contribuabililor vor fi transmise prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail).
  3. Veniturile provinite din amenzi contravenţionale, pot fi achitate prin virament bancar în contul RO11TREZ64221A350102XXXX deschis la Trezoreria Măcin, Beneficiar Primăria Măcin CIF 3839156

În atenţia tuturor fermierilor, beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A.

În atenţia tuturor fermierilor,
beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A.

Ca urmare a înştiinţării primite pe mailul Primăriei Oraşului Măcin, de la Direcţia Agricolă Judeţeană Tulcea, vă facem cunoscut faptul că până la data de 15.04.2020, trebuiesc finalizate Centralizarea Înştiinţarilor / Cererilor privind Calamităţile.

Vă rugăm ca până la această dată să înregistraţi la sediul Primăriei Oraşului Măcin cererile dumneavoastră.

Formularele sunt timp şi pot fi ridicate de la sediul Primăriei sau descarca de pe site-ul Primăriei.