Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Către,
Primării – judeţul Tulcea

Ref: Întoarcerea suprafeţelor cultivate în toamna 2019

Stimate domnule / Stimată doamnă Primar,

Având în vedere că, pe teritoriul judeţului Tulcea, fermierii se confruntă cu efectele secetei pedologice şi, în unele cazuri, culturile însămânţate în toamna anului 2019 urmează să fie întoarse pentru a se însămânţa culturi de primăvară, vă solicităm sprijinul pe plan local, prin reprezentanţii UAT-ului desemnaţi în comisia judeţeană de constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor.

Astfel, în situaţia în care sunteţi solicitaţi să se constate întoarcerea culturilor însămânţate în toamna 2019, reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole se va deplasa şi va constata în teren întoarcerea culturii printr-un Proves-verbal încheiat între agentul economic/fermier şi reprezentantul UAT-ului desemnat în comisia judeţeană.

Procesul verbal va cuprinde datele de identificare ale fermierului şi ale terenului – cultura, parcela/tarla, bloc fizic, suprafaţă şi va fi prezentat Comisiei judeţene în momentul deplasării prin Ordin de Prefect, reprezentând dovada că fermierul a avut înfiinţată cultura respectivă în toamna anului 2019, iar la momentul deplasării comisiei judeţene, fermierul are însămânţată o cultură de primăvară.

Cu stimă,
Ing. Mahu Maria