La 1 septembrie 1966, în micuţa, dar legendara urbe a Măcinului, se pun bazele primei unităţi şcolare destinată învăţământului primar şi general, cu un colectiv de elevi şi cadre didactice desprins din unitatea mamă, Liceul
Măcin sau cum i se spunea atunci, Şcoala medie.

Pentru mulţi dintre părinţi, dar în special pentru copii, acest lucru marca un nou început în viaţa lor. Drumul lung şi obositor ce trebuia să-l parcurgă până la locul de muncă este redus la minimum. Şcoala le era acum aproape de casă.

Localul nou de şcoală, construit cu fonduri de la Ministerul Învăţământului şi preocuparea celor din conducerea oraşului punea acum la dispoziţia elevilor o şcoală modernă, cu săli spaţioase şi luminoase, laboratoare, ateliere, sală de sport, bibliotecă şi alte dependinţe.

Ca director al acestei unităţi şcolare era numită d-na Gnasiencu Maria, o femeie exigentă, energică, cu dorinţa de a ridica prestigiul acestei şcoli la un nivel cât mai înalt. Înconjurată de un colectiv de cadre didactice inimoase, printre care amintim pe Zamfirescu Ştefania, Cheoseaua Georgeta, Petre Paraschiva, Hogea Gheorghe, Simion Lica, Popa Stănuţa, Morogan Adela, Hogea Elena, Bolocan Vergilia, Apolozan Ileana, Gnasiencu Constantin, Jalbă
Minodora, Tudor Teodorina şi alţii care s-au adăugat de-a lungul timpului, nu se putea ca această unitate şcolară să nu-şi atingă scopul dorit, în scurt timp situându-se printre  şcolile de elită din fostul raion Măcin şi judeţul Tulcea. Toţi care au contribuit la obţinerea unor asemenea rezultate şi-au considerat şcoala – casa lor de suflet.

Subliniem că munca nu a fost uşoară. Era vorba de o circumscripţie şcolară cu multe familii cu o putere economică slabă, cu mulţi neşcolarizaţi şi analfabeţi. Dar nimic nu este prea greu atunci când munca este considerată o datorie de onoare.

Printre cei care se bucură de aprecierea colectivului pentru realizările lor menţionăm pe profesorul Stan Petre, care a amenajat un laborator modern de biologie-chimie şi a realizat parcul din faţa şcolii sau pe profesorul Eiub Faat, care a pus bazele unui laborator de fizică, a cărui funcţionalitate este demnă de toată lauda şi constituie
un real sprijin în însuşirea cunoştinţelor de fizică. De asemenea, atelierele şcolare necesare legării
învățământului de  viaţă, de practică, şi-a dovedit din plin utilitatea la timpul respectiv. Din acest punct de vedere merită toată lauda profesorul maistru Rădoi Ion.

Nu putem trece cu vederea activitatea cultural-artistică desfăşurată cu elevii, a cărui animator era profesorul Hogea Gheorghe. Spectacolele organizate la Măcin sau în alte localităţi din ţară, cu un decor asigurat de talentata învăţătoare Hogea Elena, au fost şi vor fi multă vreme apreciate de cei care au avut prilejul să le vizioneze.

Şi-au dovedit eficiența, de asemenea, cabinetele şcolare organizate la catedrele de specialitate: de istorie – profesor Mureşanu Sorin, de geografie – profesor Molinaro Anica, de literatură – profesor Popa Stănuţa.

Şi activitatea sportivă s-a bucurat de un real succes. Amenajarea bazei sportive, competiţiile organizate pe diferite teme sunt activitatea la care s-a angajat şi a reuşit profesorul Ciulei Vasile.

Rezultatele muncii cadrelor didactice din Școala cu clasele I-VIII nr.
1   sunt multiple.

Menţionăm că la conducerea şcolii s-au perindat mai mulţi directori, care au muncit, au pus suflet şi au obținut rezultate onorabile. Este vorba despre: Gnasiencu Maria, Lepădatu Victor,  Molinaro Anica, Grigore Dumitru, Purice Constantin, Eftimie Adriana şi Tulică Dumitru.

Schimbări mari s-au petrecut în Școala cu clasele I-VIII nr. 1  după evenimentele din 1989, printre care amintim:reabilitarea spaţiilor şcolare şi administrative, într-o manieră care să satisfacă în mai mare măsură exigenţele moderne şi să constituie premisa unor viitoare dezvoltări, înnoirea mobilierului aferent spaţiilor şcolare şi administrative, optimizarea dotării cu materiale didactice clasice, ca şi cu aparatură TIC, ce permite abordări mai moderne, interactive a demersurilor didactice.

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 se poate mândri cu cei care au slujit-o şi o slujesc și astăzi, cu dascăli buni, cu vocaţie, care împărtăşeşc elevilor știința cu emoţie şi forţă spirituală.

Profesor Victor Lepădatu, fost cadru didactic al şcolii

Sursa: http://scoala1macin.scoli.edu.ro/scurt_istoric.html