Comunicat cu privire la programul casieriei Serviciului Bugetului Local

Ţinând cont de prelungirea stării de urgenţă conform decretului nr. 240 / 14.04.2020 emis de Preşedintele României cât şi a comunicatului nr. 5396 / 15.04.2020 emis de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea vă comunicăm următoarele:

  1. Pe perioada stării de urgenţă activitatea de tip ghişeu la casieria servicului Veniturile Bugetului Local va fi zilnic între orele 8:00 – 13:00, doar pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale / depunere Declaraţia pentru stabilirea Taxei speciale de salubrizare.
  2. Orice alte solicitări din partea contribuabililor vor fi transmise prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail).
  3. Veniturile provinite din amenzi contravenţionale, pot fi achitate prin virament bancar în contul RO11TREZ64221A350102XXXX deschis la Trezoreria Măcin, Beneficiar Primăria Măcin CIF 3839156