Comunicat cu privire la programul casieriei Serviciului Bugetului Local

Ţinând cont de prelungirea stării de urgenţă conform decretului nr. 240 / 14.04.2020 emis de Preşedintele României cât şi a comunicatului nr. 5396 / 15.04.2020 emis de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea vă comunicăm următoarele:

 1. Pe perioada stării de urgenţă activitatea de tip ghişeu la casieria servicului Veniturile Bugetului Local va fi zilnic între orele 8:00 – 13:00, doar pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale / depunere Declaraţia pentru stabilirea Taxei speciale de salubrizare.
 2. Orice alte solicitări din partea contribuabililor vor fi transmise prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail).
 3. Veniturile provinite din amenzi contravenţionale, pot fi achitate prin virament bancar în contul RO11TREZ64221A350102XXXX deschis la Trezoreria Măcin, Beneficiar Primăria Măcin CIF 3839156

În atenţia tuturor fermierilor, beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A.

În atenţia tuturor fermierilor,
beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A.

Ca urmare a înştiinţării primite pe mailul Primăriei Oraşului Măcin, de la Direcţia Agricolă Judeţeană Tulcea, vă facem cunoscut faptul că până la data de 15.04.2020, trebuiesc finalizate Centralizarea Înştiinţarilor / Cererilor privind Calamităţile.

Vă rugăm ca până la această dată să înregistraţi la sediul Primăriei Oraşului Măcin cererile dumneavoastră.

Formularele sunt timp şi pot fi ridicate de la sediul Primăriei sau descarca de pe site-ul Primăriei.

Comunicat cu privire la restrângerea activităţii cu publicul a serviciului de registratură

COMUNICAT
NR. 3973/19.03.2020

Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru evitarea deplasărilor angajaţilor/reprezentanţilor instituţiilor publice/operatorilor economici, cu documente la Primăria Oraşului Măcin, vă informăm că în perioada următoare serviciul de registratură îşi va restrânge activitatea cu publicul, ca urmare vă rugăm să transmiteţi documentele astfel:

 • prin e-mail la adresa: primaria macin@yahoo.com;
 • prin fax la numărul 0240573950

Precizăm faptul că primirea cererilor de la cetăţeni se vor face prin intermediul adresei de e-mail primaria_macin@yahoo.com.

Bonificaţia de 10% pentru taxe şi impozite se prelungeşte până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, anunţăm pe toţi cei interesaţi că pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.03.2020 se suspendă audienţele din cadrul Primăriei Oraşului Măcin.

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE

Comunicat cu privire la prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport

COMUNICAT

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, Guvernul a decis prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. perioadă în care se va primi în continuare bonificaţia de 10% stabilita de consiliul local.

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE

Modificări în activitatea de relaţii cu publicul la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Măcin ( S.P.C.L.E.P.)

COMUNICAT

Începând cu data de 16.03.2020, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus – COVID 19, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Măcin ( S.P.C.L.E.P.) – Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei, activitatea de relaţii cu publicul se va desfăşura după cum urmează:

 1.  Cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii stabilirea reşedinţei, se depune exclusiv prin programare prealabilă prin telefon, la nr. 0240571101.
  Astfel, depunerea documentelor pentru obţinerea cărţii de identitate se va face, în intervalul orar 08:30 – 13:30 şi 16:30 – 18:30, în zilele de luni, în intervalul orar 08:30 – 13:30 marţi şi miercuri, respectiv 13:30 – 16:30 în zilele de joi şi în intervalul orar 08:30 – 12:00 în zilele de vineri.
 2. În ceea ce priveşte ridicarea cărţii de identitate, accesul în sediul S.P.C.L.E.P. se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 13:30 – 16:30 în zilele de luni, marţi şi miercuri şi în intervalul orar 08:30 – 13:30 în zilele de joi şi în intervalul orar 12:00 – 14:00 în zilele de vineri.
 3. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiul destinat lucrului cu publicul.
  În funcţie de evoluţia situaţiei, se va reveni cu noi informaţii suplimentare.

Mai multe detalii aici!

In atenţia beneficiarilor subvenţiilor APIA

In atenţia beneficiarilor subvenţiilor A.P.I.A.,

Apreciind cu maximă responsabilitate evoluţia COVID-19, conducerea A.P.I.A., susţinută de M.A.D.R. a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plată începând cu data de 16.03.2020, până la data de 06.04.2020, iar în funcţie de evoluţia virusului vor lua măsurile care se impun.

Ca urmare a sistării activităţii cu publicul la nivelul instituţiei A.P.I.A., Primăria Oraşului Măcin aduce la cunoştinţa beneficiarilor subvenţiei A.P.I.A. că pentru această perioadă nu se vor elibera adeverinţe.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE

Întreruperea în alimentarea cu energie electrică

În atenţia clienţilor E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Pentru efectuarea unor lucrări de mentenanţă la reţeaua electrică de distribuţie, vă anunţăm întreruperea în alimentarea cu energie electrică în data de 19.02.2020, în întervalul orar 10:00 – 13:00. Citeşte tot mesajul!

În atenţia crescătorilor de păsări

Având în vedere existenţa unui focar de Influenţă aviară confirmat în data de 14.01.2020 la păsări domestice în ferma comercială industrială de găini ouatoare din judeţul Maramureş, în contextul evoluţiei bolii în ferme comerciale şi gospodării din Polonia, Ungaria, Slovacia este necesară respectarea de către deţinătorii de păsari (persoane fizice şi/sau juridice), a prevederilor următoarelor acte normative. Citeşte tot mesajul!

În atenţia crescătorilor de ovine/caprine

Având în vedere NS ANSVSA nr. 7310/24.08.2018, privind evoluţia unor focare de Pesta micilor rumegătoare în exploataţiile de ovine/caprine din Bulgaria, vă comunicăm următoarele. Citeşte tot mesajul!