Referitor la: Calamităţi Secetă

Către,
U.A.T. JUDEŢUL TULCEA

Stimată Doamnă/Stimate Domnule PRIMAR

Referitor la: Calamităţi Secetă

Vă aducem la cunoştiinţă că în data de miercuri 13.05.2020 Comisia Judeţeană Tulcea de constatare a pagubelor stabilită prin Ordin de Prefect se va deplasa în localitatea dumneavoastră, vă rugăm să înştiinţaţi toţi fermierii care au depus cereri pentru calamităţi la culturile agricole să fie prezenţi la ora 9.00 la sediul Primăriei cu următoarele documente:

  • Declaraţia de Suprafaţă depusă la APIA pe anul 2020 sau în situaţia în care nu deţin pe anul în curs pe anul 2019 (Tabel cu localizarea pe Bloc Fizic, Parcelă a culturilor),
  • Actul de identitate în cazul persoanelor fizice şi C.U.I în cazul formelor juridice.

Deasemenea la culturile care au fost întoarse, reprezentantul desemnatat de UAT în comisia judeţeană va prezenta Procesele-Verbale de întoarcere a culturilor precum şi înştiinţările depuse de fermieri înregistrate la primărie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. MAHU Maria