Comunicat cu privire la restrângerea activităţii cu publicul a serviciului de registratură

COMUNICAT
NR. 3973/19.03.2020

Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru evitarea deplasărilor angajaţilor/reprezentanţilor instituţiilor publice/operatorilor economici, cu documente la Primăria Oraşului Măcin, vă informăm că în perioada următoare serviciul de registratură îşi va restrânge activitatea cu publicul, ca urmare vă rugăm să transmiteţi documentele astfel:

  • prin e-mail la adresa: primaria macin@yahoo.com;
  • prin fax la numărul 0240573950

Precizăm faptul că primirea cererilor de la cetăţeni se vor face prin intermediul adresei de e-mail primaria_macin@yahoo.com.

Bonificaţia de 10% pentru taxe şi impozite se prelungeşte până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, anunţăm pe toţi cei interesaţi că pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.03.2020 se suspendă audienţele din cadrul Primăriei Oraşului Măcin.

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE