ANUNȚ Serviciul public de transport județean pe raza județului Tulcea

Către,

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DE PE RAZA JUDEȚULUI TULCEA

Referitor: Serviciul public de transport județean pe raza de competență a județului Tulcea

Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a județului Tulcea. […] Consiliul Județean Tulcea a desfășurat la nivelul anului 2022, procedura de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Tulcea.

Vezi adresa Consiliului Județean Tulcea!
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Tulcea!