ANUNȚ În atenția deținătorilor de animale – este interzis pășunatul animalelor pe terenurile agricole

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE

În calitate de gestionar al fondului cinegetic din împrejurimile localității Măcin, cu scopul de conservare a biodiversității și protecția faunei cinegetice, Primăria Orașului Măcin aduce la cunoștinţa deținătorilor de animale faptul că începând cu data de 6 decembrie până în data de 24 aprilie a fiecărui an este interzis pășunatul animalelor pe terenurile agricole, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Prin respingerea de către Parlament a O.U.G. nr. 105, din 20 decembrie 2017, care modifica art. 23, alin. (1), lit. c, din Legea Vânătorii și a Protecției Fondului Cinegetic, și prin promulgarea de către Președintele României a Legii nr. 84/2021, publicată în M.O. partea I, nr. 403 din 16 aprilie 2021, se revine la forma inițială a art. 23, alin. (1), lit. c.

Vă prezentăm mai jos, ambele variante ale textului de lege:

Forma pe care o stabilea O.U.G. nr. 105/2017, art. 23, alin. (1), lit. c – se interzice pășunatul animalelor domestice în terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol, sau are acordul scris al proprietarului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la UAT.

Forma inițială care este valabilă începând cu data de 16 aprilie 2021:

Art. 23, alin. (1) –  în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice se interzice:

… .lit. c – pășunatul animalelor domestice în terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, indiferent de forma de proprietate a terenului agricol pe care se pășunează.

Art. 41, alin. (l ) – încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 48, alin. (1) – constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

  1. încălcarea dispozițiilor art. 23, alin. ( 1 ), lit. c, cu amendă de la 500 la 1500 lei – dacă fapta se repetă, personalul angajat al AJVPS Tulcea va fotografia crotalele de la animalele găsite în teren și vom sesiza APIA, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Art. 49 … constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face inclusiv de către gestionarii fondurilor cinegetice, prin personalul angajat.

Mai multe de detalii aici!