ANUNȚ Ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică

În Monitorul Oficial nr. 1111 /17.11.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de secetă, cu un procent mai mare de 30% și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, conform modelului prevăzut în Ordinul comun nr. 97 / 63 /2020, cu modificările și completările ulterioare;
  2. sunt înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și I sau secară și/ sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
  3. nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Mai multe de detalii aici!