ANUNȚ Sprijin material pe bază de tichete sociale pentru categoria de cupluri mamă – nou-născut cele mai defavorizate

Prin adresa nr. 20216/04.08.2022, Ministerului Afacerilor Interne ne solicită întocmirea și transmiterea listelor cu beneficiarii finali eligibili stabiliți în conformitate cu prevederile art.3 din OUG nr. 113/2022 – Capitolul I Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic.

Descarcă documentul!