ANUNȚ. În atenția tuturor fermierilor

În atenția tuturor fermierilor

Potrivit normelor europene de bune practici în agricultură, arderea terenurilor agricole, a păşunilor şi a vegetaţiei uscate este interzisă. Arderea acestora se face doar cu autorizaţie şi în anumite condiţii. Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România prevede faptul că: este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil,p recum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.