ANUNȚ Lucrări de înregistrare gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

ANUNŢ

Primăria oraşului Măcin, aduce la cunoştinţă publică că în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4 şi 8 (Tarla 4, Tarla 7, Tarla 8, Tarla 9, Tarla 10, Tarla 11, Tarla 13, Tarla 14, Tarla 15, Tarla 16, Tarla 17 , Tarla 25, Tarla 27/192) situate pe raza U.A.T. Oraş Măcin, în extravilan, se derulează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca finalitate înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.