Comunicat cu privire la prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport

COMUNICAT

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, Guvernul a decis prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. perioadă în care se va primi în continuare bonificaţia de 10% stabilita de consiliul local.

VICEPRIMAR,
VĂCARU GHEORGHE