PROCES-VERBAL privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea loturi pajişte situată în T2 A7/8

16.05.2017 – PROCES-VERBAL Încheiat azi 04.05.2017 la sediul Primăriei oraş Măcin, privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea 19 loturi pajişte situată în T2 A7/8, pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, bun aparţinând domeniului privat la oraşului Măcin

16.05.2017 – PROCES-VERBAL Încheiat azi 24.04.2017 la sediul Primăriei oraş Măcin, privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 62,97 ha pajişte situată în T2 A7/8, pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, bun aparţinând domeniului privat la oraşului Măcin

ANUNŢ Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal “Construirea pensiune turistică”

ANUNŢ
Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal “Construirea pensiune turistică” cu amplasamentul în extravilan oraş Măcin T16, parcela 408/2 NR.CAD. 32198

Iniţiator: SC ALEN GABRIEL SRL Măcin
Elaborator: SC EDFICA L.A. SRL Tulcea

Publicul este invitat să transmită obervaţii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Oraşului Măcin în perioada 7 – 17 aprilie 2017, intre orele 8-16. Publicul este invitat să depună comentarii, observaţii şi propuneri până la data de 17 aprilie 2017.

Răspunsul la observaţiile publicului transmise în această perioadă va fi dezbătut în şedinţa publică din data de 21.04.2017 Răspunsul la obervaţiile transmise va fi afişat la avizierul Primăriei Oraşului Măcin.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului – Matetovici Mioara

Primăria Oraşului Măcin, Str. Florilor nr. l Telefon 0240/571354