Restricţii de circulaţie pe Digul şosea Măcin – Smîrdan, 15-17 martie 2016

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
HOTĂRÂREA Nr. 18

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului judeţului Tulcea nr.56/10.03.2015, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 11 martie 2016;

Având în vedere situaţia existentă pe Fluviul Dunărea, constând în creşteri de debite şi niveluri cu riscul depăşirii cotelor de apărare şi luând în considerare atenţionarea hidrologică COD GALBEN emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

Ţinând cont de adresa C.N.A.D.N.R./Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa – Secţia Drumuri Naţionale Tulcea nr.1021 din 11.03.2016 şi luând in considerare solicitarea inaintată de Consiliul Judeţean Tulcea prin adresa nr.2623/11.03.2016;

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi a Hotărârii Guvernului nr.1491/2004;

HOTĂRĂŞT E :

Art.1 In perioada 15-17 martie 2016, se interzice circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată (masa proprie plus încărcătura) mai mare de 7,5 tone şi se restricţionează viteza maximă de circulaţie a autovehiculelor pe Digul şosea Macin – Smîrdan (DN 22, E87), km 87+115 – 96+000, ca urmare a creşterii cotelor apelor Dunării, astfel:

• 40 km/h autocamioane;
• 60 km/h autoturisme.

Art.2 Începând cu data de 11 martie 2016, se instituie restricţii de viteză şi tonaj pe următoarele sectoare de drumuri judeţene din judeţul Tulcea:

1. Drumul judeţean DJ 222 N, sectorul Tudor Vladimirescu-Plaur, km 3+730 – 21+730:
– masa totală maximă admisă: 20 tone;
– viteza maximă admisă: 40 km/h.

2. Drumul judeţean DJ 222 N, sectorul Plaur-Chilia Veche, km 21+730 – 78+309:
– masa totală maximă admisă: 7 tone;
– viteza maximă admisă: 40 km/h.

3. Drumul judeţean DJ 222 M, DN 22 E, loc. Grindu, km 0+000 – 10+300:
– masa totală maximă admisă: 20 tone;
– viteza maximă admisă: 40 km/h.

Art.3 Excepţie de la prevederile art.1 şi art.2 fac: mijloacele auto de transport persoane, cele care aprovizionează cu alimente localităţile din Delta Dunării, pompierii, poliţia, salvarea, poşta, precum şi mijloacele auto care execută lucrări de eliminare a pericolului de inundaţii.

Art.4 Începând cu data de 11 martie 2016, se instituie restricţii de viteză până la limita producerii valurilor in vederea protejării lucrărilor de apărare impotriva inundaţiilor, pe toate relaţiile de transport în Delta Dunării.

Art.5 Prevederile art.2 – art.4 se vor menţine până la data la care nu va mai exista pericolul degradării digurilor.

Art.6 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor implicate, pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 11 martie 2016.

PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
PREFECT,
BĂDIŢĂ MARIN