COMUNICAT DE PRESĂ – PROIECT PNRR – “Actualizare PUG Oraș Măcin, Județul Tulcea”

COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ Teritorială, Oraș Măcin, județ Tulcea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Actualizare PUG Oraș Măcin, Județul Tulcea”, în localitatea Măcin, județul Tulcea.

Obiectivele proiectului: Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al orașului Măcin, județ Tulcea, precum și asigurarea structurii pentru transportul verde prin achiziția a 6 stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Acesta este finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) iar valoarea totală a proiectului este de 1.487.935,30 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 1.250.365,80 lei și 237.569,50 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Data începerii și finalizării proiectului: 21.11.2022 – 21.11.2025

Codul proiectului: PNRR/2022/C10-I4-326

mfe.gov/pnrr
www.facebook.com/PNRROficial/