03.10.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47, alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completărilor ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
19.09.2019Prin adresa nr. 2/54/RTR/16.09.2019 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului lansează: campania naţională “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” – Mişcare civică pentru mediu şi sănătate cu implicare naţională pentru combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia – Iarba pârloagelor, campanie lansată ca urmare a răspândirii exagerate la nivel naţional a ambroziei şi a numărului mare de persoane care au dezvoltat alergii la această plantă.

Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm că în data de sâmbătă 28.09.2019, în intervalul orar 10.00 – 15.00 se va desfăşura la nivel naţional campania pentru combaterea plantei invazive ambrozia, care are drept scop prevenirea răspândirii polenului până la sfâşitul lunii octombrie, cât şi reducerea rezervei de seminţe pentru următorii ani.

19.09.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47, alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completărilor ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
11.09.2019ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
27.08.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completărilor ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
26.08.2019ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
12.08.2019ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise DECIZIE de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit – înregistrată sub nr. 8703/18.07.2019 pe numele terţului SC VIRGILIO WORLD EVENTS SRL cu privire la sumele datorate debitorului Poponete Vasile.
17.07.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
15.07.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de traducere (Rev.2)” – cod CPV 79530000-8, până la data de 19.07.2019 ora 11:20 (nr anunt SEAP/SICAP: ADV 1089681).
10.07.2019ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că a fost emis următorul act administrativ: Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii în vederea colectării creanţelor datorate de către debitoarea SC LIDAS COMPANY SRL.
02.07.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de traducere (Rev.2)” – cod CPV 7953000-8, până la data de 05.07.2019 ora 11:45.
26.06.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completărilor ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
26.06.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
29.05.2019ANUNŢ. ACHIZIŢIE PUBLICĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de diriginte de şantier (supraveghere lucrări)” pentru lucrările de execuţie la proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci oraş Măcin, judeţul Tulcea” contract finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.).
28.05.2019ANUNŢ. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, vă invită luni, 10 iunie 2019, în sala de şedinţe a Primăriei Măcinm, ora 15:30, pentru dezbaterea proiectului: “Elaborarea planului de managment pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche – Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin şi rezervaţia naţională Lacul Traian, care a fost aprobat spre finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4.
23.05.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
23.05.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2)” cod CPV 71322000-1, până la data de 30.05.2019 ora 16:00.
17.05.2019PUBLICAŢIE. Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 29 / 2019, privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electeorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019, coroborate cu prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 3/2000, se aduce la cunostinţă publică: Pentru Referendumul naţional din 26 mai 2019 se va vota în cadrul acelorlaşi secţii de votare organizate pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019.
10.05.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47, alin. (5) lit. (b) şi ale prevederilor alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
08.05.2019ANUNŢ. Prin prezentul anunţ, Ocolul Silvic Măcin aduce la cunoştinţa persoanelor interesate din localitatea Măcin, că are în vânzare directă către populaţie următoarele loturi de lemn destinat încălzirii locuinţelor, fasonat la metru, fără posibilitate de încărcare şi transport.
05.04.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
02.04.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47, alin. (5) lit. (b) şi ale prevederilor alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
26.03.2019Funcţiile din cadrul UAT Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
25.03.2019Salarii Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin
22.03.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane juridice). În temeiul art. 47, alin. (5) lit. (b) şi ale prevederilor alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
22.03.2019ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
13.03.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
07.03.2019Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 în anul 2018
15.02.2019ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6) – (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
07.02.2019Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local Măcin
17.12.2018Lista scurtă candidaţi în procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al SC ECOSALTECH SA
28.11.2018Lista privind stabilirea ordinii de prioritate pentru solicitanţii care au acces la locuinţă A.N.L.
15.11.2018ANUNŢ. Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vă informează că este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist.
06.11.2018ANUNŢ pentru recrutarea şi selecţia a 5 membrii ai Consiliului de Administraţie al Societăţii ECOSALTECH SA Măcin
01.11.2018PLAN DE SELECŢIE. Componenta iniţială pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administraţie al societăţii ECOSALTECH SA Măcin
28.09.2018Funcţiile din cadrul UAT Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
26.09.2018Funcţiile din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
20.09.2018Proces-verbal de afişare pentru constituirea taxelor speciale: habitat; cununii; depozitare moloz.
12.09.2018Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea către Comisia municipală/orăşenească/comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Prin prezenza, vă aducem la cunoştinţă că în Monitorul Oficial al României nr. 679/06.08.2018 a fost publicată Lege nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, lege ce a intrat în vigoare începând cu 09.08.2018.
04.07.2018Regulament privind desfăşurarea activităţilor de picnic în oraşul Măcin
15.05.2018Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare.

Primăria Oraşului Măcin, titular al proiectului “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – Construire Park & Ride” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de citre A.P.M. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltirii durabile a oraşului Măcin obiect de investiţie – Construire Park & Ride”, propus a se realiza în intravilanul oraşului Măcin, str. Brăilei, nr. 9D, jud. Tulcea.

15.05.2018Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare.

Primăria Oraşului Măcin, titular al proiectului “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – Modernizare stradă şi trotuare destinate prioritar pentru transportul public şi zona pietonală” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de citre A.P.M. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltirii durabile a oraşului Măcin obiect de investiţie – Modernizare stradă şi trotuare destinate prioritar pentru transportul public şi zona pietonală”, propus a se realiza în intravilanul oraşului Măcin, str. Eternităţii, jud. Tulcea.

15.05.2018Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare.

Primăria Oraşului Măcin, titular al proiectului “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – Construire autobază pentru mijloace de transport” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de citre A.P.M. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltirii durabile a oraşului Măcin obiect de investiţie – Construire autobază pentru mijloace de transport”, propus a se realiza în intravilanul oraşului Măcin, str. Crizantemelor, nr. 63A, jud. Tulcea.

08.05.2018ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – construire autobază pentru mijloace de transport”
08.05.2018ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – modernizare stradă şi trotuare destinate prioritar pentru transportul public în zona pietonală”
07.05.2018ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – construcţie park & ride”
05.04.2018Anunţ mediu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Măcin
30.03.2018Funcţii din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
30.03.2018Funcţii din cadrul U.A.T. Măcin, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
23.03.2018ANUNŢ. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea referitor la măsurile de protecţie a păsărilor
08.03.2018ANUNŢ în atenţia crescătorilor de păsări
30.01.2018ANUNŢ PUBLIC. PRIMĂRIA U.A.T. MĂCIN având sediul cu sediul în orașul Măcin, Str. Florilor, nr. 1, județul Tulcea, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Măcin, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul PRIMĂRIEI U.A.T. MĂCIN, Str. Florilor, nr. 1, județul Tulcea, de luni până vineri între orele 8:00-16:00, și pe siteul www.macin.ro.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea cu sediul în str.14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

21.11.2017Urmare a adresei nr. 21251 din 07.11.2017 a Ministerului Afaceritor Interne, se aduce la cunostinţă că Ministerul Afacerilor Externe solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale pentru promovarea şi diseminarea informaţiilor cu privire ra reţeaua Solvit.
29.09.2017Funcţiile din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
24.08.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Servicii de reparaţii instalaţii electrica sala de sport”
28.07.2017În atenţia: crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice.
19.07.2017ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin inteţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare casdastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 7931/2017 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin. Ofertele se vor trimite în format electronic la adresa de email primaria_macin@yahoo.com sau prin fax la nr 0240573950.
16.06.2017Consultare publică. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă oraş Măcin
15.06.2017Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
28.04.2017Anunţ-invitaţie de participare la achiziţia directă de produse: “pavele autoblocante tip dublu T-T1 profil I cu dimensiunile de 200x165x60 mm(Lxlxh) culoare gri pentru suprafaţa de 3900 mp şi pavele autoblocante tip dublu T-T1 profil I cu dimensiunile de 200x165x60 mm(Lxlxh) culoare roşu pentru suprafaţa de 100 mp”. Caietul de sarcini este anexat.
12.04.2017ANUNŢ. ÎN ATENŢIA MARILOR ŞI MICILOR FERMIERI. Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul videoconferinţei organizată în data de 07.04.2017 de către APIA – Central la care a participat şi Ministrul Agriculturii, Dl. Petre DAEA, acesta a reafirmat că termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pe suprafaţă este 15.05.2017, dată după care activitatea de primire a cererilor de sprijin va fi sistată.
03.04.2017Declanşării procedurilor de selecţie pentru membrii consiliului de admnistratie la SC Edilitar Salub – Term SRL Măcin
03.04.2017ANUNŢ În atenţia beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
30.03.2017INVITATIE
In vederea inscrierii in catalogul electronic a ofertelor privind servicii de recrutare prestate de un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane care va efectua selectia candidatilor pentru posturile de membri in Consiliul de Administratie al SC EDILITAR SALUB-TERM SRL Macin.

08.03.2017PLAN DE SELECŢIE – Componenta Iniţială
Pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie aI SC EDILITAR SALUB – TERM SRL
01.02.2017CĂTRE,
Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea
Doamnei/Domnului primar

Reprezentanţii Biroului Teritorial Constanţa ai Instituţiei Avocatului Poporului continuă acordarea de audienţe cetăţenilor din judeţul Tulcea.

31.01.2017În atenţia deţinătorilor de păsări,

Având în vedere situaţia epidemiologică a Europei sub raportul gripei aviare-confirmarea mai multor cazuti de boală în Europa la păsări domestice şi sălbatice, precum şi existenţa în zona Deltei Dunării, în localiţălile Pardina şi Crişan a două focare de gripă aviară la păsări domestice, precum şi un caz de gripă aviară la păsări sălbatice pe lacul Fortuna (UAT Maliuc) – este necesară respectarea de către deţinătorii de păsări, a prevederilor următoarelor acte normative:

25.01.2017Anunţ şi model de cerere pentru calamităţi în sectorul agricol
28.10.2016Anunţ selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capital uman 2014 – 2020
12.08.2016ANUNUŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, după cum urmează: 1 post muncitor necalificat (ajutor de bucătar)
06.04.2016ANUNŢ privind depunerea proictului nr. 2 al Asociaţiei Sportive Arrubium Măcin, şi propunerea spre finanţare cu suma de 81.900 ron din partea autorităţii finanţatoare
22.02.2016Lista dosare ANL incomplete şi eligibile la data de 16.02.2016. Lista privind ordinea priorităţii în funcţie de punctaj, privind soluţionarea cererilor de locuinţe ANL
05.02.2016CERERE DE OFERTĂ. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă privind achiziţiile publice – OUG 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, UAT Oraş Măcin, cu sediul in Măcin, str. Florilor, nr. 1, cod postal: 825300, judeţul Tulcea, vă solicită, o ofertă de preţ pentru: “Servicii de lucrări mecanice cu utilaj buldoexcavator ” pentru 700 ore
04.02.2016PROGRAMUL ANUAL al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT Oraş Măcin pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general şi pentru cultele religioase
27.11.2015Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe ANL. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 7 zile înceoând de azi, data afişării
27.11.2015Lista dosare ANL incomplete la data de 18.11.2015. Deoarece nu s-au înregistrat suficiente dosare complete se vor putea depune cereri, respectiv completări la dosarele respinse, urmând a se organiza o nouă procedura de înregistrare şi completare a cererilor ANL, pentru ocuparea completă a apartamentelor ANL
23.10.2015Anunţ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primărului oraşului Măcin:
– referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Registru Agricol;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local;
– referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local;