13.08.2021ANUNȚ PUBLICITAR. Privind achiziția de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește furnizarea de asistență și suport pentru activități de achiziție, asistență și consiliere cu privire la desfășurarea / structurarea procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Măcin”
26.07.2021ANUNȚ PUBLIC. ACHIZIȚIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT Primăria Măcin intenționează să achiziționeze „servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobille situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4 și 8 de pe raza UAT Măcin” conform cerințe contract de finanțare nr. 8977/14.07.2021 încheiat între OCPI Tulcea și UAT Măcin

23.07.2021ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziție direcă „Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor” – cod CPV 79418000-7
17.05.2021ANUNŢ PUBLICITATE. Achiziție lucrări refacere hidroizolație acoperiș Sala de Sport

26.08.2020ANUNŢ de atribuire prin Achiziţie Directă a contractului de “Furnizare laptopuri” din cadrul Proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – cod SMIS 114715
10.08.2020ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)” – cod CPV 71520000-9 (servicii de diriginte de şantier) – conform anunţ publicat şi în SEAP/SICAP cu nr. ADV1162850

06.02.2020ANUNŢ PUBLIC. ACHIZIŢIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT Primăria Măcin intenţioneză să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobile situate în sectoarele cadrastale de pe raza UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 15088/13090/18.12.2019 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin.

04.09.2019ANUNŢ de atribuire contract prin Achiziţie Directă contractul de «Furnizare echipamente IT&C” din cadrul Proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” – cod SMIS 114715»