INFORMARE: Privind susținerea producătorilor agricoli și apicultorilor

Direcția pentru Agricultură județeană Tulcea informează cu privire la mai multe programe de susținere producătorilor agricoli și apicultorilor

HG nr. 150/2024 – Program de susţinere a producţiei de cartof de consum în anul 2024 – 200 euro/ha se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată (la cursul de schimb 4,9735 lei/euro)

Beneficiarii pot fi producători agricoli: persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, societăţi agricole şi persoane juridice.

Beneficiarii persoane fizice trebuie să deţină atestat de producător valabil la 31.12.2024.

Beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv şi să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha, până cel târziu la data de 18 noiembrie 2024 inclusiv, cu documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, depuse până la data de 20 noiembrie 2024 inclusiv.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse la DAJ până la data de 20 mai 2024.

OUG nr. 13/2024 – Sprijin acordat pentru cultura de tomate în spatii protejate şi cultura de usturoi

  • 1500 euro/ beneficiar (la cursul de schimb 4,9334 lei/ euro) pentru cultura de tomate în spaţii protejate înfiinţată în decembrie 2023 – 30 aprilie 2024 – o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp.
  • 1500 euro/ha (la cursul de schimb 4,9334 lei/euro) pentru cultura de usturoi înfiinţată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024 – o suprafaţă de minimum 0,3 ha.

Beneficiarii pot fi producători agricoli: persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, societăţi agricole şi persoane juridice. Beneficiarii persoane fizice trebuie să deţină atestat de producător valabil la 31.12.2024.

Cererile se se depun/se transmit la DAJ Tulcea până la data de 10 mai 2024 inclusiv.

OUG nr. 14/2024 – Sprijin acordat sectorului apicol – 5 euro/familia de albine (la cursul de schimb 4,9746 lei/euro)

Beneficiarii pot fi apicultori: persoane fizice care deţin atestat de producător, valabil la data depunerii cererii; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, precum şi societăţi agricole; persoane juridice. Beneficiarii persoane fizice trebuie să deţină atestat de producător valabil la data depunerii cererii.

Crescătorii de albine trebuie să detină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă, în exploataţii apicole/stupine înregistrate/ autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii şi să nu se afle în lichidare sau faliment.

Cererea trebuie depusă la DAJ Tulcea în termen de 30 zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă (04 martie – 12 aprilie 2024), iar termenul de plată este 30 iunie 2024.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite pdn semnătură de către beneficiar:

a) copie a B.I. /C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal /împuternicit;
b) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
c) copie a atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice;
d) copie a certificatului de foregistrare la ONRC (CUl)/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploataţiei apicole/ stupinei, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deţine familii de albine la data depunerii cererii.

Descarcă documentul!