ANUNȚ Ședință Publică privind informarea asupra lucrărilor de înregistrare gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

ANUNŢ

Primăria orașului Măcin, aduce la cunoștință ca în data de 09.02.2022, ora 10:00, la sediu din str. Florilor nr. 1 are loc ȘEDINȚĂ PUBLICĂ privind informarea proprietarilor cu privire la lucrările de înregistrare sistematică pe raza U.A.T. Oraș Măcin, în extravilan, având ca finalitate înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.