ANUNŢ: Privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, în contextul răspândirei gripei aviare

Dispoziția comună
nr. I/1471 din 07.05.2021

privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, în contextul apariției unei situații epidemiologice veterinare generată de răspândirea gripei aviare